Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Hjelp

Hva skatter jeg av fond?

Fra 1. januar 2016 ble skattereglene for verdipapirfond endret. Før dette var det en felles skatteprosent (27 prosent) for alle typer fond. Etter endringen skiller man mellom aksjefond (fond med aksjeandel på 80 prosent eller mer) og rente- obligasjonsfond, hvor skattesatsen for rente- og obligasjonsfond  er 22 prosent mens den for aksjegevinster og utbytte øker til 31,68 prosent. I prinsippet er beskatningen av aksjer og aksjefond likevel noe lavere enn 31,68 prosent fordi du får med deg skjermingsfradraget.

Hvordan beregnes skatt på aksjefond?
Før beskatning må du nå multiplisere utbyttet, gevinst eller tap, med en «multiplikator» på 1,44. Deretter skal utbyttet, gevinsten eller tapet beskattes med 22 prosent. Den effektive skattesatsen blir dermed 31,68 prosent. 

Et eksempel på realisasjon (salg):
Du selger med en gevinst på 10 000 kroner. Dette skal multipliseres med 1,44 som blir 14 400 kroner. Deretter beskattes dette beløpet med 22 % som blir 3 168 kroner. Skatten du betaler ved en gevinst på 10 000 kroner blir da 3 168 kroner eller 31,68 prosent (2019). Merk at eventuelt tap også multipliseres med 1,44 og beskattes med 22 % noe som gir et effektivt tapsfradrag på 31,68 prosent.

Skjermingsfradraget er ikke tatt med her, slik at skattesatsen i praksis blir noe lavere.

Eksempel ved utbytte:
Dersom du mottar et utbytte på 10 000 kroner så multipliseres dette også med 1,44 og beskattes med 22 prosent (2019).

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.