Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Hjelp

Hva skal jeg som aksjekunde rapportere med i skattemeldingen?

Ved handel av aksjer og verdipapirer er det to skattemessige forhold som kan gjelde:

Formue

Den skattemessige ligningsverdien på aksjene du har på vanlig aksjekonto 31. desember sender VPS årsoppgave for.

Beholdningen du har på aksjesparekonto rapporteres av oss, og informasjonen finner du i årsoppgaven for aksjer og fond.

Formuesverdien skal stå i skattemeldingen. Det er din plikt er å kontrollere at opplysningene som er står der er korrekte, og eventuelt korrigere ved feil eller mangler.


Gevinst eller tap ved salg

Alle som har realisert aksjer i løpet av året er må legge ved skjema over realiserte andeler. Bruk et av alternativene under:

  • Utskrift fra aksjonærregisteret sendt fra Skatteetaten
  • Manuelt utfylt skjema RF-1059. Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon.
Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.