Hopp til innhold

Individuelt tilpassede spareråd

La spareroboten velge fond som passer for deg, og få en skreddersydd spareplan som tilpasses hvert år.
Roboten kan også hjelpe deg å analysere fond du allerede har.

Prøv spareroboten Analyser fondene dine

Hjelper deg år etter år

Du får ikke bare hjelp her og nå. Roboten analyserer sparingen din hvert år og vurderer om du bør endre på noe.

Tenker på klima og miljø

Roboten har fokus på å velge fond som har positiv påvirkning på klima, miljø og samfunn.

Lav kostnad

Roboten prioriterer fond som historisk har gitt god avkastning i forhold til pris, sånn at du får mer sparing for pengene dine.

Spareroboten sto på eksamen!

Spareroboten er den første i verden som kan kalle seg Autorisert robotrådgiver i Sparing og Investering.

Verdens første autoriserte robotrådgiver

Avanserte råd, helt enkelt

Sparing bør være tilpasset hver enkelt. Du skal ikke ta mer risiko enn nødvendig, og spareroboten fokuserer på fond med lav kostnad. Med roboten får du avanserte råd, helt enkelt. 

En gang i året får du tilbud om oppfølging og justering av sparerådet ditt gjennom et varsel i nettbanken.

Slik fungerer spareroboten Fondsvalg og returprovisjon ved fondsrådgivning

Viktig om avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Analyse av sparingen din

Sparer du fra før? Visste du at spareroboten kan analysere fondene du allerede har? Til og med hvis du sparer et annet sted enn i Sbanken-konseptet.

Roboten gir deg beskjed om hvilke fond som passer for deg. 

Analyser sparingen din

Priser sparerobot

  • Årlig plattformhonorar sparerobot fra 0,4 %
  • Årlig forvaltningshonorar fra 0,12 %
  • Kjøpsomkostninger fond 0,-
  • Salgsomkostninger fond 0,-
  • Valutapåslag ved handel i fond notert i utenlandsk valuta 0,25 %
  • Åpne aksjesparekonto 0,-

Dataportabilitet og klagerett

Sbanken er et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet.

Hvis vi har lagret data om deg har du rett til å se personopplysninger vi har lagret om deg. Tilgang til opplysningene gis i elektronisk format.

Du finner det meste av opplysningene vi har lagret om deg når du er logget inn i nettbanken. Om det er informasjon du ikke finner og som du har lyst til å se eller laste ned, kan du be om det.

Er du misfornøyd med informasjon vi har gitt eller måten vi har utført en tjeneste? Kontakt oss og fortell oss hva du ikke er fornøyd med.

Jeg vil be om dataene mine Reklamasjon og klage

Kundebeskyttelse

Som spare- og investeringskunde er du godt beskyttet av lovverket. Her finner du informasjon om din beskyttelse i tillegg til retningslinjer og avtaler du må forholde deg til. Du kan også lese hva det vil si at Spareroboten er autorisert.

Finansbransjen har også et ansvar om å påvirke i en mer bærekraftig retning. Ved å spørre om preferanser innen bærekraft setter vi et fokus på bærekraft, samtidig som vi kan påvirke hvor investeringer styres mot.

Kundebeskyttelse og retningslinjer verdipapir Les mer om bærekraft i investeringsrådgivning

Spørsmål om spareroboten

Hva gjør spareroboten?

Det avanserte systemet for sparing skal gi deg gode spareråd basert på økonomien din, og hvordan du ønsker å spare pengene dine.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Jeg ønsker å investere etisk, kan jeg gjøre det gjennom spareroboten?

Det kan du. Ved robotrådgivning ligger det ulike kriterier til grunn for utvelgelse av fond. Det første seleksjonskriteriet er ESG. Det vil si at spareroboten prioriterer fond med Sbankens grønne bladmerke som tar samfunnsansvar og fremmer bærekraft. Fond med negativ eller ingen etisk merking blir alltid ekskludert. I noen tilfeller kan gulmerkede fond bli valgt. Her kan du lese mer om hvordan vi merker fond.

I framtiden ønsker vi at du i større grad skal kunne velge hvilke fokusområder som er viktig for deg. I dag lar spareroboten deg velge om du ønsker å spisse porteføljen din mot lavkarbonfond. Betegnelsen «lav karbondioksid (co2)-risiko» er en indikator på at selskapene i fondsporteføljen er i tråd med overgangen til en lavkarbonøkonomi

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg få råd fra spareroboten?

Du kan få spareråd i nettbanken.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Gir spareroboten meg råd om hvor mye jeg bør spare?

Spareroboten foreslår en fondsportefølje basert på informasjonen du har gitt den og beregner et tak på hvor mye sparing økonomien din tåler. Roboten fraråder et ønsket sparebeløp dersom det er større enn hva vi mener er fornuftig.

Du kan velge å gjøre et engangsinnskudd, opprette en løpende spareavtale med faste trekk, eller begge deler.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvem kan bruke spareroboten?

Alle over 18 år kan prøve spareroboten. Om svarene dine tilsier at du ikke har rom for å spare vil spareroboten fraråde fondssparing. Om du forventer store endringer i økonomien din fremover anbefaler vi at du kontakter en av våre sparerådgivere.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor kan jeg stole på spareroboten?

Spareroboten vår er den første roboten i verden som oppfyller kravene til å kunne kalle seg autorisert robotrådgiver i sparing og investering. For å fortjene tittelen må roboten tilfredsstille flere krav. Blant annet må den tilfredsstille bransjenormen "God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling" - på lik linje med menneskerådgivere.

Finansnæringen har gjennom ordningen Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) autorisert rådgivere i finans i over ti år. Et viktig prinsipp for autoriseringen er at finansrådgivning skal være like trygt og gi like god forbrukerbeskyttelse enten rådgiveren er en fysisk person eller en robot. Derfor er det etablert en tilsvarende autoriseringsordning for roboter som den vi har for finansrådgivere i menneskelig form.

Spareroboten er basert på algoritmer, og bruker moderne porteføljeteori for å bygge en optimal portefølje. Den setter sammen et spesialtilpasset utvalg av anbefalte fond, og kan også analysere eksisterende porteføljer.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan velger spareroboten fond?

Spareroboten velger bare fond med positiv etisk merking. Det betyr at sparerådet aldri inneholder rødmerkede fond. Her kan du lese mer om etisk merking av fond. Roboten tar også hensyn til kostnadene til fondet, og veier det opp mot hvor godt fondet har prestert historisk.

Når den for eksempel skal velge et fond for å gi deg fondssparing rettet mot norske bedrifter, sammenligner den alle fond i kategorien mot Oslo Børs. Den vurderer kostnadene i fondet og avvik mellom fondets utvikling og Oslo børs sin utvikling. Spareroboten velger så det fondet som historisk har prestert best i forhold til pris og risiko.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke spareprodukter anbefales av spareroboten?

Spareroboten anbefaler en portefølje bestående av rentefond og aksjefond. Fondene og fordelingen i porteføljen blir valgt ut fra informasjonen du oppgir til spareroboten. Vi tror at en fordeling med rentefond og aksjefond, med fokus på lave kostnader, vil gi en positiv effekt på sparingen din over tid.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er det noen svakheter ved spareroboten?

Spareroboten baserer rådet på din økonomiske situasjon i dag. Større endringer i økonomien din kan gjøre at rådet som passer deg i dag ikke er riktig i morgen. Om du vet at du vil få større økonomiske endringer i nær framtid kan det være lurt å snakke med en av rådgiverne våre.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan fungerer spareroboten?

Spareroboten er en automatisert rådgiver som gir deg spareråd basert på informasjonen du gir den om økonomien din. Du får også spørsmål om hvilken bransje du har troen på, hvilken erfaring du har med fondsparing, og hvordan du vil reagere når sparepengene svinger i verdi. I tillegg vektlegger spareroboten at porteføljen skal gi lave fondskostnader, og fond som historisk har gitt god avkastning i forhold til pris.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.