Hopp til innhold

Lær om fond, aksjer, og hvordan du sparer

Kom enklere i gang med sparing, lær om investeringer, og få bedre avkastning på sparepengene dine. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Er du usikker på hvilke fond du skal velge eller har andre spørsmål om sparing, kan du snakke med en av rådgiverne våre.