Hopp til innhold

Fondssparing til barn

Langsiktighet. Det er det beste argumentet for å legge sparingen til barna i fond. En fast spareavtale med lang tidshorisont har stor sannsynlighet for å komme ut i pluss - med god margin.

Start spareavtale Les mer om barnesparing og risiko

Langsiktig

En lang tidshorisont øker sannsynligheten for at du virkelig kan gi barna en god start på voksenlivet.

Lav risiko

Når du sprer investeringene over flere år, reduserer du risikoen og øker sannsynligheten for å lykkes.

Potensiale for vekst

Selv om aksjemarkedet svinger, gir det flere prosent høyere forventet avkastning enn det du kan få i rente på sparekonto.

Langsiktig sparing lønner seg

Er du skeptisk til å ta risiko ved å spare i fond til barna? Historisk sett viser det seg at en langsiktig spareavtale har gode muligheter for positiv avkastning.

Sparing til barn

Blant Norges billigste på fond

For hver krone i kostnader, blir det en krone mindre i sparing for deg. Derfor får du billigst mulig fondssparing.

Hvorfor spare i Sbanken-konseptet?

Du lurer kanskje på:

Kan jeg spare i fond til barn i Sbanken-konseptet?

Det kan du, men sparingen må stå i ditt navn. Du kan opprette flere fondskontoer, og gjerne navngi hver konto med navn på barnet så blir det lettere å holde styr på.

Du kan enkelt opprette en spareavtale i fond, med minstebeløp på 300 kroner per måned. For å komme i gang kan du velge en av våre fondspakker, eller sette sammen fond selv. Du kan endre eller avslutte spareavtalen når du måtte ønske.

Fondssparing har en høyere forventet avkastning enn sparing på bankkonto. Men du kan også starte en tradisjonell banksparing ved å opprette en fast overføring til ønsket konto.

Sparing i barnets navn

Det er ikke mulig å spare i barnets navn i Sbanken-konseptet, men du kan gi kontoene og spareavtalene navnet til barnet. Både fondsandeler og innskudd kan overføres til barnet når det er fylt 18 år og har et eget kundeforhold her.

Du kan lese mer om fordeler og ulemper med å spare i eget navn sammenliknet med sparing i barnets navn her.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er spareavtale like trygt som banksparing?

Spareavtale i fond og banksparing har ulike fordeler og ulemper.

Banksparing egner seg bra til kortsiktig oppbevaring av bufferkapital. Over lang tid kan du imidlertid forvente at banksparing gir liten eller ingen økt kjøpekraft på grunn av lav rente på innskudd, inflasjon og skatt.

En spareavtale i fond er mer risikabel, men det er forskjell på den langsiktige og den kortsiktige risikoen. Sparer du over år er det historisk større sannsynlighet for å få en mye bedre avkastning på sparepengene enn gjennom banksparing.

Hvilke fond en spareavtale investerer i vil også påvirker hvilke svingninger du må regne med at sparepengene dine vil ha. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan det jeg sparer i fond til barnet mitt overføres til BSU i framtiden?

Fondene kan overføres til BSU, men da må de selges først. Vær oppmerksom på at det ved salg utløses skatt av gevinsten du har hatt i fondene.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er en spareavtale?

En spareavtale er fast månedlig sparing i fond. Gjennom en spareavtale kjøper du andeler i ett eller flere fond gjennom automatiske trekk. I nettbanken kan du når som helst endre sparebeløpet, trekkdato eller stoppe trekket. Minste beløp for en spareavtale er 300 kroner per trekk.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken mulighet er det for at jeg kan tape pengene mine ved sparing i fond?

Jo lengre tidshorisont du har, desto lavere er risikoen. Selv om aksjemarkedet i perioder kan utvikle seg negativt, har markedet en positiv forventet langsiktig avkastning. Historikken viser det samme, men det er viktig å huske at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.

Ved sparing i aksjefond er det derfor viktig å være langsiktig (minimum 4-5 år). I fond får du samtidig en risikospredning gjennom at fondet investerer i mange enkeltaksjer, i motsetning til å investere alt i én enkelt aksje. Velger du fond som også investerer bredt, både bransjemessig og geografisk, reduserer du risikoen ytterligere.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg selv starte sparing i nettbanken?

I nettbanken er det lett å starte egen sparing også uten å kontakte en rådgiver:

Du finner mer informasjon i nettbanken under menypunkt Sparing.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Sparing til barn – skal jeg spare i fond eller på konto?

Ser man på børshistorien, viser den at langsiktig sparing i aksjefond har lønnet seg sammenliknet med sparing på bankkonto. Det er høyere forventet sparing i fond enn på bankkonto, forutsatt at man har lang tidshorisont. Dette er fordi fond svinger i verdi.

Skal du spare i aksjefond bør tidshorisonten være minimum fem år, men jo lenger jo bedre.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilket fond skal jeg velge?

Når du skal velge fond, bør du stille deg selv to spørsmål:

Hvor lenge du har tenkt å spare, og hvilken risiko du er villig til å ta. Normalt vil vi si at jo lengre tidshorisont du har, jo større risiko kan du ta. Sett gjerne sammen en basisportefølje.

Hvis du vil ha hjelp til å velge fond kan du ta kontakt meden  rådgiver for en prat. Eventuelt kan du sjekke ut siden for fondsinspirasjon, hvor du har mulighet for å sortere fondene ut fra det du har som utgangspunkt.

Synes du det er vanskelig å velge? Da kan du alltids velge en ferdig fondspakke, eller gi utfordringen videre til spareroboten vår.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er smartest – å spare i barnets navn eller i sitt eget?

Det er både fordeler og ulemper med å spare i eget navn, og i barnets navn. Her er noen av dem:

Sparing i barnets navn:
+ Foreldrene kan ikke bruke opp pengene til barna. Ved en skilsmisse er det vanskeligere for den ene forelderen å ta pengene som er oppspart til barna.
- Statsforvalteren skal etter loven forvalte penger for de som ikke er myndig hvis formuen er over 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Størrelsen på grunnbeløpet finner du på nav.no.
- Barnet kan få kutt i studiestøtten hvis totalformuen er over 428 861 kroner (per 2020).
- Når barnet fyller 18 år, overtar de fullstendig juridisk ansvar for pengene. Det kan gå veldig fint, men det er nok ikke alle 18-åringer som er i stand til å gjøre fornuftige valg for pengene sine.

Sparing i eget navn:
+ Du beholder selv ansvar og råderett over penger og verdipapirer til du vurderer det som riktig tidspunkt for å la barna overta selv.
+ Overformynderiet kan ikke blande seg ettersom det er du som disponerer sparingen.
+ Dere risikerer ikke kutt i studiestøtten.
- Ved skilsmisse eller død går sparingen inn i boet og går til fordeling. Her kan du legge til rette ved å informere arvinger og/eller inngå skriftlige avtaler som gjør at fordelingen blir som du har tenkt.
- Barnet kan gå glipp av skattefri gevinst (Se fordeler med å spare i barnets navn over).

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan endrer jeg en spareavtale?

Du kan enkelt endre spareavtalen din under Mine spareavtaler. Du kan endre trekkdato og beløp, og justere fordeling og hvilke fond som skal inngå i spareavtalen.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Binder jeg pengene mine når jeg kjøper fondsandeler?

Det er ingen bindingstid på fondsandeler. Forvaltningsselskapene er pliktig til å innløse andelene når du som andelseier ønsker det. Pengene du sparer i fond er som regel like lett tilgjengelig som bankinnskudd, men det kan ta noen dager før du har pengene disponibelt (det er ulik oppgjørstid for ulike forvaltere). Du må selv registrere salget gjennom nettbanken.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.