Hopp til innhold
baby

Barnesparing

Fondspakke med høy andel aksjefond, som egner seg for langsiktig sparing. Aksjeandelen er likevel noe lavere enn vi normalt ville anbefalt til langsiktig sparing. Det er fordi høy aksjeandel er forbundet med høyere risiko, og vi vet at foreldre og besteforeldre ønsker lavere risiko når de sparer til barn og barnebarn.

Før du starter spareavtalen, får du mer informasjon om risikoprofil, kostnader og gjennomsnittlig avkastning de siste tre årene.

Minstebeløp per måned: 300 kroner.

Du lurer kanskje på:

Er spareavtale like trygt som banksparing?

Spareavtale i fond og banksparing har ulike fordeler og ulemper.

Banksparing egner seg bra til kortsiktig oppbevaring av bufferkapital. Over lang tid kan du imidlertid forvente at banksparing gir liten eller ingen økt kjøpekraft på grunn av lav rente på innskudd, inflasjon og skatt.

En spareavtale i fond er mer risikabel, men det er forskjell på den langsiktige og den kortsiktige risikoen. Sparer du over år er det historisk større sannsynlighet for å få en mye bedre avkastning på sparepengene enn gjennom banksparing.

Hvilke fond en spareavtale investerer i vil også påvirker hvilke svingninger du må regne med at sparepengene dine vil ha. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Binder jeg pengene mine når jeg kjøper fondsandeler?

Det er ingen bindingstid på fondsandeler. Forvaltningsselskapene er pliktig til å innløse andelene når du som andelseier ønsker det. Pengene du sparer i fond er som regel like lett tilgjengelig som bankinnskudd, men det kan ta noen dager før du har pengene disponibelt (vi har ulik oppgjørstid for ulike forvaltere). Du må selv registrere salget gjennom nettbanken.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva bør jeg tenke på når jeg skal spare til barn eller barnebarn?

Tenk at barnesparing i de fleste tilfeller er langsiktig sparing, det vil si mer enn fem år. Den lange tidshorisonten gjør at det kan være lurt å spare i fond. Fond har en høyere forventet avkastning enn sparing på bankkonto.
En månedlig spareavtale er veldig lurt, da du slipper å tenke på om det er riktig kjøpstidspunkt eller ikke. Du kan for eksempel spare barnetrygden dersom du har mulighet til det.

I Sbanken er det kun mulig å spare i eget navn til barnet. Men det gjør at du kan kontrollere sparingen slik du selv ønsker frem til du ønsker å overlate ansvaret til barnet. Du kan lese mer om fordeler og ulemper med å spare i eget navn sammenliknet med sparing i barnets navn her.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Sparing til barn – skal jeg spare i fond eller på konto?

Ser man på børshistorien, viser den at langsiktig sparing i aksjefond har lønnet seg sammenliknet med sparing på bankkonto. Det er høyere forventet sparing i fond enn på bankkonto, forutsatt at man har lang tidshorisont. Dette er fordi fond svinger i verdi.

Skal du spare i aksjefond bør tidshorisonten være minimum fem år, men jo lenger jo bedre.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er smartest – å spare i barnets navn eller i sitt eget?

Det er både fordeler og ulemper med å spare i eget navn, og i barnets navn. Her er noen av dem:

Sparing i barnets navn:
+ Foreldrene kan ikke bruke opp pengene til barna. Ved en skilsmisse er det vanskeligere for den ene forelderen å ta pengene som er oppspart til barna.
- Statsforvalteren skal etter loven forvalte penger for de som ikke er myndig hvis formuen er over 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Størrelsen på grunnbeløpet finner du på nav.no.
- Barnet kan få kutt i studiestøtten hvis totalformuen er over 428 861 kroner (per 2020).
- Når barnet fyller 18 år, overtar de fullstendig juridisk ansvar for pengene. Det kan gå veldig fint, men det er nok ikke alle 18-åringer som er i stand til å gjøre fornuftige valg for pengene sine.

Sparing i eget navn:
+ Du beholder selv ansvar og råderett over penger og verdipapirer til du vurderer det som riktig tidspunkt for å la barna overta selv.
+ Overformynderiet kan ikke blande seg ettersom det er du som disponerer sparingen.
+ Dere risikerer ikke kutt i studiestøtten.
- Ved skilsmisse eller død går sparingen inn i boet og går til fordeling. Her kan du legge til rette ved å informere arvinger og/eller inngå skriftlige avtaler som gjør at fordelingen blir som du har tenkt.
- Barnet kan gå glipp av skattefri gevinst (Se fordeler med å spare i barnets navn over).

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken mulighet er det for at jeg kan tape pengene mine ved sparing i fond?

Jo lengre tidshorisont du har, desto lavere er risikoen. Selv om aksjemarkedet i perioder kan utvikle seg negativt, har markedet en positiv forventet langsiktig avkastning. Historikken viser det samme, men det er viktig å huske at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.

Ved sparing i aksjefond er det derfor viktig å være langsiktig (minimum 4-5 år). I fond får du samtidig en risikospredning gjennom at fondet investerer i mange enkeltaksjer, i motsetning til å investere alt i én enkelt aksje. Velger du fond som også investerer bredt, både bransjemessig og geografisk, reduserer du risikoen ytterligere.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan endrer jeg en spareavtale?

Du kan enkelt endre spareavtalen din under Mine spareavtaler. Du kan endre trekkdato og beløp, og justere fordeling og hvilke fond som skal inngå i spareavtalen.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan er prisene på fondssparing hos Sbanken sammenliknet med andre aktører?

Høsten 2019 gjennomførte vi et av de største priskuttene i Norgeshistorien på fond. Vi ser at det nytter, og kommer til å fortsette å jobbe for at fondssparing skal bli billigst mulig for deg.

Hvorfor spare i Sbanken?

  • Du får et av Norges største og billigste utvalg av fond
  • Tilgang på mange billige indeksfond
  • Fondsutvalg med tydelig etisk merking
Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.