Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Sbankens Fair Deal

For oss i Sbanken både starter og slutter arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft med det vi kaller Fair Deal. Alt banken foretar seg skal drives av en ambisjon om balanse mellom fornøyde kunder, ansatte og eiere, og at vi har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss.

Fra bankens perspektiv vil godt bærekraftsarbeid gi positive ringvirkninger og skape varige verdier for alle interessentene i Fair Deal hvor de tre hovedpartene er kundene, medarbeiderne og eierne. Rundt disse ligger samfunnet som gjenspeiler lover, regler og normer om hvordan vi bør ta samfunnsansvar.

Så hva betyr det egentlig?

Det betyr at kunden er Kongen. Sbankens hovedfokus er å gjøre det enkelt for kundene å ta smarte økonomiske valg. Det kan vi bidra med ved for eksempel å gjøre avansert finansiell rådgiving tilgjengelig for alle og ikke bare for de kundene med enormt mye penger eller med høy økonomisk kompetanse.
For å lykkes med det, er vi avhengig av at medarbeiderne i banken opplever arbeidsplassen sin som trygg, rettferdig og innovativ. Vi må være en arbeidsplass som har fokus på kjønnsbalanse og likelønn, og som gir like muligheter og rettigheter uavhengig av blant annet kjønn, alder, etnisitet og livserfaring.
Eierne vil på sin side sikre sine investeringer i en bank som evner å forstå kundenes behov, og dermed er en attraktiv aktør i markedet. For noen eiere er det avgjørende å være investert i en bank som ikke finansierer bedrifter med høy ESG-risiko eller bærekraftsrisiko.
For å skape varige verdier både for kundene, medarbeiderne og eierne, må banken opptre som en ansvarlig samfunnsaktør. Vi skal jobbe for å øke den positive påvirkning vi har og redusere den negative påvirkningen vi kan ha på samfunnet rundt oss. Banken skal hensynta samfunnets felles ressurser, med særlig hensyn til natur og miljø.

Fair Deal og FNs bærekraftsmål

For å gjøre vårt bærekraftsarbeid enda mer konkret, har vi sett på hvert enkelt av FNs bærekraftsmål og de tilhørende delmålene. Vi spurte oss selv hva det egentlig betyr å lykkes med å nå disse målene. Hva vil det bety for kundene våre, for medarbeiderne, for eierne og for samfunnet rundt oss? Det kan du lese mer om her


Hvordan vi valgte ut hvilke av de 17 bærekraftsmålene vi som bank skulle fokusere på, kan du lese mer om i vår vesentlighetsanalyse

Arbeidet med å kartlegge interessentene våre og hva de forventer av oss, kan du lese mer om her

Sbankens ESG-mål

Du kan ikke styre det du ikke kan måle, sies det. Så for å styre vårt bærekraftsarbeid i riktig retning, har vi satt oss noen konkrete ESG-mål på de områdene vi vurderer som vesentlige for banken og våre interessenter. Les om målene våre her.