Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

En miljøsertifisert bedrift

Vi er en stolt Miljøfyrtårn-bedrift. Det betyr blant annet at vi har et klimaregnskap hvor vi rapporterer og overvåker egne utslipp av klimagasser. Målet er å halvere våre utslipp innen 2030.

Vi er en stolt Miljøfyrtårn-bedrift. Det betyr blant annet at vi har et klimaregnskap hvor vi rapporterer og overvåker egne utslipp av klimagasser. Målet er å halvere våre utslipp innen 2030.

I tråd med Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, har banken fokus på å måle og redusere egne utslipp, samt oppfordre våre kunder og andre forretningsforbindelser til å gjøre det samme. Vårt CO2-avtrykk er basert på avfall, transport og energibruk til oppvarming av bankens kontorlokaler.

Her kan du lese om klimaregnskapet vårt for 2015-2022.

Klimaavtrykk 2022

Klimaavtrykkfot 2023.png

GHG-protokollen og scope 1,2 og 3

Klimaregnskapet er basert på Greeenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG)-protokollen. GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser, og deler utslipp inn i tre kategorier:
• Scope 1: Direkte utslipp
• Scope 2: Indirekte utslipp fra energiforsyning
• Scope 3: Indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester

Ulikt innhold og metode fra bedrift til bedrift

Klimaregnskap innebærer en ny metodikk, hvor rammeverk fremdeles er under utvikling. Siden det er valgfritt hva man for eksempel vil rapportere om i scope 3, ser vi at ulike virksomheter inkluderer ulike elementer og bruker ulike utslippsfaktorer.

Vi presiserer derfor grunnlaget for Sbankens klimaregnskap:
• Scope 1: Gass til oppvarming av bankens eneste kontorlokale
• Scope 2: Strømforbruk i bankens eneste kontorlokaler. Sbanken kjøper opprinnelsesgaranti på strøm, noe som teknisk sett garanterer fornybar energi. Hvis vi velger å regne ut klimaavtrykk etter markedsbasert metode, vil dermed dette forbruket utgjøre null utslipp.
• Scope 3: Bankens indirekte utslipp regnes ut fra flyreiser i arbeidssammenheng og restavfall i kontorbygget (inkludert kantinen vi spiser i).

Miljøfyrtårnordningen holder høy miljøstandard og kvalitet, og er anerkjent av EU på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 140001. Sbanken leverer årlig en klima- og miljørapport som genererer bankens klimaregnskap. Som sertifisert Miljøfyrtårn, har vi konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre egne miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Samlet gir dette Sbanken gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Vil du vite mer om miljøregnskapet vårt? Da kan du kontakte ansvarlig for bærekraft og samfunnsansvar, Trine Hvamb.