Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Slik tar vi ansvar som bedrift

Vi støtter Parisavtalen og har som mål å bidra til å begrense den globale oppvarmingen. Her kan du lese mer om hvordan vi tar samfunnsansvar.

Arbeidet vårt med samfunnsansvar og bærekraft, bygger på norsk lov, FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar (UN Global Compact), FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (Principles for Responsible Investments) og FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift (UNEP FI).

Det betyr at vi forplikter oss til å ta hensyn til menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder, klima og miljø, samt bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og korrupsjon i alle våre aktiviteter. Dette inkluderer utvikling av produkter og tjenester, rådgivning og salg, investerings- og kredittbeslutninger samt produksjon og drift. De samme kravene stiller vi til samarbeidspartnerne våre.

Her kan du lese årsrapporten vår for 2022.