Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Beste halvår i Skandiabankens historie

(26.08.2013) Den kraftige økningen i lån til bolig fører til rekord for Skandiabanken Norge. Banken har et overskudd på 131 millioner kroner før skatt første halvår.

I samme periode i fjor var overskuddet på 105 millioner kroner før skatt. Det gir en økning på 25 prosent fra i fjor til i år.

Mange venter
Kundene har strømmet til Skandiabanken i år etter at de fleste andre bankene økte renten. Skandiabanken Norge har ikke endret renten siden vinteren 2012.

Også i sommerferien har det strømmet inn lånesøknader. Bankens økte satsning på boliglån har gitt en utlånsvekst på 8 milliarder kroner. Antall utbetalte boliglån økte med 63 prosent, sammenlignet med første halvår i 2012. Antallet billån økte med 48 prosent i samme periode.

– Vi er strålende fornøyd med at så mange vil låne penger hos oss, og at mange tusen kunder har ventet tålmodig mens vi har behandlet søknaden deres. Vi kunne ikke forutse den store bølgen av nye kunder, men har både økt bemanningen og endret rutiner for å kunne ta i mot alle, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken i Norge.

Godt omdømme
Utlånsveksten har gitt banken mange nye kunder. I første halvår fikk Skandiabanken 60 prosent flere kunder, sammenlignet med samme periode i fjor.  Banken har nå 370.000 kunder. Tilstrømmingen av nye kunder og utlånsveksten er i tråd med bankens ambisjoner om å vokse.

I mai kåret Reputation Institute igjen Skandiabanken til banken med best omdømme innen bank- og finansbransjen. På tvers av alle bransjer har banken det åttende beste omdømmet i Norge.

– Det har vært et ekstraordinært halvår med gode resultater på mange områder. Vi har vokst og skal vokse mer framover, sier Øyhovden. 

Myndighetene har ennå ikke bestemt de endelige kravene til bankens egenkapital. Kravene vil påvirke bankens framtidige strategi. Øyhovden regner uansett ikke med at veksten i utlån til bolig vil være like rask og stor i tiden framover, men han ønsker alle som vil bytte bank velkommen.

For ytterligere informasjon kontakt:
Informasjonssjef, Leif-Kjartan Bjørsvik | Mobil 900 41 162
Leder i Skandiabanken Norge, Magnar Øyhovden | Mobil 959 40 038

Bilder finner du på Skandiabankens bildebank på Flickr.

Resulat for den norske bankvirksomheten i Skandiabanken  

NOK million 2013

jan-jun 2012

jan-jun

Resultatregnskap  

Rentenetto 252 227

Provisjonsnetto 86 79

Netto finansinntekter 23 9

Andre driftsinntekter 0 0

Sum driftsinntekter 360 314

Personalkostnader -67 -66

Øvrige administrative kostnader -139 -137

Avskriving på materielle eiendeler -1 -1

Avskriving på immaterielle eiendeler 0 -2

Øvrige driftskostnader -11 -9

Sum kostnader før kredittap -219 -215

Kredittap, netto -10 6

Driftsresultat 131 105

Resultat før skatt 131 105

Skatt -37 -30

Periodens resultat 95 76

Balanse for den norske bankvirksomheten i Skandiabanken  

   

NOK milliarder 2013

30.jun 2012 

31.des 2012 

30.jun

   

Eiendeler  

Utlån til allmenheten 32,5 26,6 24,7

Øvrige eiendeler 10,2 11,0 13,9

Totale eiendeler 42,7 37,6 38,6

   

Gjeld  

Innskudd fra allmenheten 38,9 35,0 36,7

Emitterte verdipapirer 1,5 0,5 0,0

Øvrig gjeld 0,9 0,7 0,7

Total gjeld 41,3 36,3 37,4

   

Egenkapital 1,4 1,3 1,2

   

Total gjeld og egenkapital 42,7 37,6 38,6

   

   

  2013 

30.jun 2012 

31.des 2012 

30.jun 

Nøkkeltal  

Netto rentemargin1 1,34 1,26 1,27

K/I-tall etter kredittap2 0,64 0,70 0,69

Kredittapsnivå, %3 0,07 0,01 -0,05

Snittantall ansatte 177 181 186

   

   

Fotnoter  

1Rentenetto i % av gjennomsnittssaldo totalbalanse  

2Kostnader inkl kredittap i relasjon til driftsinntekter  

3Kredittap i % av inngående balanse for utlån til allmenheten  

(Publisert 27.08.14 14:05 - Oppdatert 27.08.14 14:07)