Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Om årsoppgaven

Her finner du svar på en del typiske spørsmål rundt skatterapportering av innskudd, utlån, fond og aksjer.

Skatterapportering av innskudd 

Vi rapporterer saldo på alle innskuddskontoer og opptjente renter, til skatteetaten.

Skatterapportering av utlån

Vi skatterapporterer alle lån du har hatt hos oss i perioden 1. januar til 31. desember. Årsoppgaven viser saldo på lånet 31. desember og fradragsberettigede renter. 

Fradragsberettigede renter
Fradragsberettigede renter er de rentene du har betalt på lånet ditt i løpet av året, fra 1. januar til 31. desember. Rentesummen du har betalt i løpet av året og fradragsberettiget beløp vil være ulike, så lenge du ikke har forfall på lånet ditt 31. i måneden. 

For å finne det fradragsberettigete rentebeløpet, tar du utgangspunkt i det totale rentebeløpet du har betalt på alle fakturaene dine i løpet av 2017. Så må du trekke fra rentene som gjelder for dagene mellom siste forfall i 2016 og 1. januar 2017. Disse fikk du fradrag for i fjor. Så må du legge til de rentene som gjelder for dagene etter siste forfall i 2017, til 31. desember 2017. Disse rentene kalles for 'forfalte, ikke betalte' og er fradragsberettiget selv om de ikke er betalt, fordi de gjelder for skatteåret 2017.

I de årene hvor det har vært store endringer på rentenivået, kan det utgjøre en stor forskjell på hva som er innbetalt og hva som er fradragsberettiget.

Skatterapportering av fond og aksjer

Vi rapporterer alle fondstransaksjonene dine. Vi rapporterer beholdningen din i aksjefond, pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

I tillegg rapporterer vi beholdning og transaksjoner av både fond og aksjer på aksjesparekonto.

Utbytte av utenlandske fondsforvaltere
Har du mottatt utbytte på fond forvaltet av utenlandske forvaltere er det spesifisert som en egen post på årsoppgaven. Det er fordi utbytte beskattes delvis i form av kildeskatt. Kildeskatt tilfaller det landet fondet er registrert i, og for å unngå dobbelbeskatning har du fradragsrett for skatten som er betalt i utlandet.

Formueskatt
Grunnlaget for utregning av formueskatt på aksjer og aksjefond er 90 prosent av markedsverdien 1. januar 2017.

For kombinasjonsfond og rentefond er grunnlaget for utregning av formueskatten 100 % av markedsverdien 1. januar 2017.

Realisasjon
Har du realisert andeler i aksjefond i 2017 beskattes gevinst med 29,76 % utover oppspart skjermingfradrag. Tap kan trekkes fra med 29,76 %.

Rentefond
Rentefond beskattes årlig på lik linje med renter på bankinnskudd. Årlig avkastning skattlegges som kapitalinntekt, som har en skattesats på 24 prosent.

Hva er skjermingsfradrag?
En del av avkastningen i aksjefond er skattefri. Du betaler kun skatt på den delen av aksjeavkastningen som går over den såkalte skjermingsrenten. Skjermingsrenten ligger på nivå med bankrentene. Det gis kun fradrag for skjermingsfradrag inntil skattepliktig gevinst er lik null. Ved realisering av kurstap vil ubenyttet skjermingsfradrag falle bort. For å oppnå skjermingsfradrag må du eie andelene ved årsskiftet.

For mer informasjon gå til Alt om fond (ekstern lenke) og Verdipapirfondenes forening (ekstern lenke).

Skatterapportering av aksjer på vanlig aksjekonto

Handel i enkeltaksjer på vanlig aksjekonto (ikke aksjesparekonto) går via Verdipapirsentralen (VPS). VPS rapporterer aksjehandel i norskregistrerte selskaper til skattemyndighetene. Aksjehandel i utenlandsregistrerte selskaper på Oslo Børs må du rapportere manuelt via skjemaet RF-1059. Du finner mer informasjon om dette på skatteetaten (ekstern lenke).

For konkrete skattespørsmål kan du benytte skatteetatens hjemmeside (www.skatteetaten.no), eller kontakte ditt lokale ligningskontor.

(Publisert 11.12.14 13:04 - Oppdatert 11.12.14 13:05)