Hopp til innhold

Sykler til voldsutsatte barn

Da Stine Sofie Stiftelsen søkte Framgang sammen om støtte til bygging av Stine Sofie Senteret måtte vi dessverre si nei. Framgang sammen er en nyoppstart stiftelse og har kun midler til å støtte små konkrete ideer og prosjekter. 

Stine Sofie Stiftelsen gjør et fantastisk arbeid for voldsutsatte barn og unge i Norge. De har i 2016 bygget Norges første og eneste nasjonale senter for voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner. Fokuset er mestring og livsglede gjennom aktiviteter og morsomme opplevelser sammen med andre som har opplevd det samme som dem selv. Målgruppen er absolutt innenfor det Framgang sammen ønsker å støtte, og det var med tungt hjerte vi måtte si nei til søknaden. 

Heldigvis sendte Stine Sofie Senteret inn en ny søknad. Denne gangen søkte de om støtte til kjøp av sykler som barna som bor på det nyåpnede senteret kan bruke. Denne søknaden fikk et klart JA.

Senteret åpnet 19. mai i år, og vi er glade for å kunne få lov til å være med å hjelpe svært sårbare barn. Takk til deg som sparer i Framgang sammen fondet. Du gjør det mulig for oss å støtte slike viktige prosjekter.