Hopp til innhold

Følgende prosjekter har fått støtte

10 knallgode prosjekter får midler fra Framgang sammen denne runden. Gratulerer, og takk til dere som arbeider for barn og unge for fantastisk engasjement!

Bjølsens skoles kulturforum, Vera Verandas Vilje - Kostymer/scenografi/mikrofoner

Vera Verandas Vilje er en barne- og ungdomsmusikal som skal urframføres på Trikkestallen Oslo Nye i februar 2016.Tema: samhold og vennskap. Medvirkende er barn i alderen 10-14 år bosatt i Bydel Sagene. Det er gratis å delta. Bydel Sagene er en bydel med store sosiale forskjeller, og Bjølsens skoles kulturforum ønsket å invitere til et høykvalitets kulturtilbud som alle hadde mulighet til å melde seg på, uavhengig av foreldrenes inntekt. Det er også en målsetning at dette skal bli et årlig tilbud hvor man aktivt rekrutterer barn med ulik bakgrunn.

Aleneforeldreforeningen Rogaland - fjellsekker

Aleneforeldreforeninegn Rogaland arrangerer ofte turer, grilling, arrangementer som for eksempel påskeverksted, juleverksted, halloweentreff og alkoholfri nyttårsfest. De søker om støtte til fjellsekker slik at det blir lettere å arrangere ulike arrangementer og grillturer i skog. 

Lismarka Rockschool - musikkinstrumenter

Foreningen Kulturkoblingen er en ideell forening som arbeider med utvikling av oppvekstmiljø for barn og unge i kommunene Lillehammer og Ringsaker med kultur som et av sine virkemidler. Deres viktigste verdier er samhold og omtanke. Hovedprosjekt i foreningen er Lismarka Rockschool. En rockeskole for barn og unge i alderen 10 -18 år. Rockeskolen når særlig barn og unge som ikke helt finner seg til rette i ordinære aktiviteter. Gjennom musikalsk samhandling gis trygghet, integrasjon og gode forbilder.

Kongsvinger Fortress Amerikanske fotballklubb - utstyr

Kongsvinger Fortress Amerikanske fotballklubb driver et idrettslag, som skal inkludere alle uansett alder, kjønn, bakgrunn etc. Amerikansk fotball er en idrett som tiltrekker seg ungdom som er ute etter adrenalin og action. Samt de som ikke har annen idrett å bruke fritiden på. Idrettsklubben ønsker at alle skal være med, og da ønsker ikke de at økonomi skal være til hinder.

Mange av medlemmer er såkalt rotløs ungdom, og mange kommer fra ressurssvake familier. Målet er å få disse til trene, være med i et samhold, lære disiplin og utøve ren idrett, slik at en hindre at de kommer inn i feile miljøer. 

Mental Helse Ungdom, Asker og Bærum - støtte til aktiviteter

Ungdomsgruppen til Mental Helse, Asker og Bærum, jobber for at alle barn og unge skal få en best mulig psykisk helse. Det gjør lokallaget gjennom blant annet å drive treffsteder der ungdom som sliter psykisk, kan møtes og ha det gøy og dele erfaringer. Lokallaget i Asker og Bærum arrangerer også aktiviteter utenfor treffsted som for eksempel kinotur, institusjonsbesøk, og så videre.

Arbeidet er viktig. Ungdomsgruppen vet at ensomhet forsterker depresjoner og kan ha alvorlige konsekvenser. Aktiviteter kan være svært viktig for at de som sliter skal klare å danne et sosialt nettverk. Et godt sosialt nettverk er helt essensielt for en god psykisk helse.

Rødbysætra aktivitetssenter - gratisplasser

Aktiv sommercamp er et tilbud til alle barn og ungdom mellom 7 og 16 år i skoleferien, arrangert av Rødbysætra aktivitetssenter. Formålet med sommercampen er å gi barn og unge et meningsfylt ferietilbud i begynnelsen av skoleferien.

Rødbysætra aktivitetssenter brenner for at alle barn skal ha like muligheter til å delta. De har et tett samarbeid med barnevernstjenesten i Hurum kommune, samt nabokommunene Svelvik og Røyken. De søker Framgang sammen om støtte til å få med barn fra hjem som står uten økonomiske muligheter til å bli med på sommercamp.

Barnas turklubb på Averøy - Tursko til barna

Barnas Turklubb er for barn i alle aldre. Barna som er med, kommer fra familier med varierende familieøkonomi. Ikke alle har råd til godt skotøy til turbruk. Kommunen tar nå imot flyktninger over en treårsperiode, og de ønsker også å invitere med flere av dem på tur. Turklubben håper mulighet for tursko kan gjøre at flere får lyst og mulighet til å være med. De tror det er gode sjanser for at tursko gir økt turglede, noe som i neste omgang er positivt for barnas fysisk og psykisk helse.

Kodeklubben på Sandsli - Utstyr

Kodeklubben Sandsli består av foreldre som på frivillig basis ønsker å arbeide for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i et digitalt samfunn. Gjennom lekpregete aktiviteter vil de unge lære seg å programmere og se resultater av eget arbeid. Hovedformålet er å øke den allmenne forståelse av informasjonsteknologi blant barn. I tillegg ønsker de også å bidra til positive og lærerike fritidsaktiviteter der alle barn kan delta i et sosialt fellesskap. Målsettingen er at alle kurs i regi av kodeklubben skal være gratis for alle barn.

Autismeforeningen Møre og Romsdal - 5 skt. spillet "Jeg lurer på"

Autismeforeningen Møre og Romsdal jobber for at barn og unge med autismespekterdiagnose skal ha en møteplass der de kan møte andre med samme utfordringer i livet. Dette er barn og unge som sliter veldig med det sosiale, og som sjeldent klarer å få venner. I Ålesund og omegn er det en svært aktiv foreldregruppe, som for tiden teller 30 familier. De bruker foreldregruppen til å skape faste møteplasser gjennom hele året.

IL Norna-Salhus - Alle skal med - Utstyr

I 2016 skal IL Norna-Salhus ha et ekstra fokus på barn og unge med innvandrerbakgrunn. Det viser seg at mange faller utenfor de organiserte tilbudene i bydelen. «Alle skal med» - er en arena for inkludering, mestringsopplevelse, forebygging av vold, rus og kriminalitet. Gjennom prosjektet vil de bevisst jobbe for barn og unge med innvandrerbakgrunn i bydelen. Prosjektet starter som et aktivitetstilbud for barn og unge gjennom skolens sommerferie, og skal videreføres gjennom høsten og 3 år fremover.