Hopp til innhold

Barnas Turklubbs turskoprosjekt

Barnas Turklubb er for barn i alle aldre. Selv om det er gratis å delta, er det ikke alle familier som har råd til gode tursko. Ildsjelen bak turklubben, Anne Kristin F. Eide, ønsker et bra tilbud til alle og søkte støtte til tursko til barn som er med på minst fem turer. Og i desember ble skoene delt ut.

Barnas Turklubb på Averøya

Barnas Turklubb er for barn i alle aldre. Turklubben går tur en gang i måneden.

- Det vektlegges at det skal koste minimalt å være med i turklubben. Derfor har vi også ofte «gratis utlodning» der alle barn får lodd og vinner, mens de som ønsker det og har mulighet, kan gi en gave av fritt valgt størrelse til prosjektet vårt, sier Eide. 

Eide blir tildelt kulturprisen 2015 - Bråtthesten.

Turklubben på Averøy ønsket å gjøre noe ekstra for ungene i turklubben og satte derfor i gang et ekstra prosjekt; turskoprosjektet.

Midler og sponsor til barnesko

Våren 2015 søkte turklubben støtte fra blant andre stiftelsen Framgang sammen om midler til minst 20 par sko. Klubben fikk også avtale med G-sport Kristiansund om å få kjøpe halvhøye tursko i både barne- og voksenstørrelser, og i desember 2015 hadde klubben mottatt nok pengestøtte til at dette ville dekke 20 par sko.

- I januar 2016 utlyste vi følgende konkurranse: «I 2016 vil de 20 første ungene som kommer på 5 turklubbturer, få gratis tursko!». Begrepene «konkurranse» og «prosjekt» brukes videre om hverandre da «konkurranse» opplevdes som et mer forståelig begrep for barna, sier Eide.

Konkurransen ble annonsert på turklubbens facebookside i lokalavisa. Det ble lagt korte informasjonsskriv på norsk, engelsk og arabisk på helsestasjonen og hos flyktningetjenesten samt at ansatte der ble informert muntlig da klubben ønsket at dette også skulle være et tilbud til nyankomne flyktninger i kommunen. Det ble lagt vekt på at dette både skulle være et prosjekt for barn som allerede var med i turklubben, og for barn som ikke hadde vært med oss på tur før.

Gjennomføringen

- 2016 ble et helt spesielt år for turklubben. Året før var det 4 -16 barn på hver av turene våre, unntatt på basaren i juni, da det kom 28. Antallet voksne kom i tillegg. I år har det vært med 17 - 44 unger hver gang. Allerede i mai hadde 6 unger sikret seg sko. Det ble fort klart at det ville være mye artigere om vi kunne gi sko til flere enn 20 unger, så vi fortsatte å søke midler, og etter til sammen 13 søknader og flere forespørsler, hadde vi dagens beløp på bordet. Det aller mest gledelige, var at vi endte med å kunne gi ALLE unger som kom på fem turer i år, gratis tursko. Det ble til slutt 38 unger, sier Eide.

Avslutning og en liten plan videre

På årets siste tur, adventsturen til Stavneset, avsluttet turklubben med skoprøving der representant fra både G-sport og Treksta stilte med sko og gode råd. Bestillingen ble sendt noen dager senere, og siste uka før jul, var skoene ankommet. Det ble invitert til utdeling for dem som hadde anledning om ettermiddagen lillejulaften. Journalist fra lokalavisa kom også og laget fin reportasje.

- Ungene så veldig fornøyde ut, og vi føler oss sikre på at dette er en god ting å få for små og litt større bein! smiler Eide.

- Et skår i gleden var storebroren som var med på sin fjerde tur i desember, og helt siden oktober hadde visst at han var ute av konkurransen. Likefullt kom han på sin andre, tredje og fjerde tur, men understreket stadig at han visste han ikke fikk sko. Han var imidlertid helt klart av dem som kunne ha bruk for et par sko!

I lys av at flere barn trengte sko og at det var noen penger til overs fortsetter turklubben prosjektet. Det vil bli flere barneføtter som får nye sko i januar og februar.

Framgang sammen er takknemlige sponsorer av prosjektet, og takker Eide og resten av turklubben for uvurderlig innsats.