Hopp til innhold

Å dele en god opplevelse

"Vi har behov for en møteplass for barn og unge med ME. Vi ønsker støtte til aktiviteter som skaper livskvalitet og forebygger ensomhet for denne gruppen.." Slik begynte søknaden fra ME Ungdom Østfold.

Vi er glad for å hjelpe, og takker for tilbakemeldingen vi fikk fra dem.

Våre ungdommer opplever det som tøft at de i tillegg til å være alvorlig syke, svært ofte faller på utsiden og blir "glemt", fordi de ikke lenger deltar på sosiale arenaer som andre ungdommer gjør. Ved å samle til aktiviteter på deres premisser bidrar en til at en sosial marginalisert gruppe har anledning til å bli kjent med andre ungdommer i tilsvarende situasjoner. Vi ønsker å øke selvbilde til våre 100 medlemmer, og skaper sosiale gode møteplasser som "demmer" opp deres dårlige livskvalitet. Vi ønsker å skape arrangementer de kan glede seg til, sier Lene Ludvigsen, leder for ME ungdom Østfold.

Framgang sammen er glad for å kunne bidra slik at ME ungdom Østfold kan gjøre en forskjell for sine medlemmer. Nå har vi fått en veldig fin tilbakemelding om hva pengene er brukt til:

Å dele en god opplevelse

Vi har arrangert en samling på Vestre Kjærnes Gård. Her er det TV 2 spiller inn Hver gang vi møtes serien. For våre ungdommer er målet å dele en god opplevelse i rolige omgivelser. En av oppgavene var å gi gode råd til egne venner, sier Ludvigsen.

Det var da ordet Nei fikk en ny "betydning". Når de sier nei, ønsker de å si ja. Når de sier nei, er det fordi sykdommen gjør at de må si nei. Når de sier nei, så håper de at venner spør igjen. De mener ja, men må si nei.

Så til de som har venner med ME; ikke gi opp å spørre. ME ungdom vil så gjerne få være ungdom sammen med andre ungdommer. Vi deler disse ordene videre. Ikke slutt å bry deg som venn.

En hilsen til de som ikke kan delta

Ludvigsen forteller videre at de har sendt julekort med flakslodd til de som ikke kom på julebord. Og de har gaver til de som trenger en oppmuntring. I tillegg har vi hatt sommerfest på Isengran, omvisning på Anno og tur på bowling. Vi ønsker å tilby samhold, vennskap og respekt for våre barn og ungdommer. De trenger det sårt.

Med vennlig hilsen, og stor takk.

På vegne av oss,

Lene Ludvigsen leder.