Hopp til innhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Disse vilkår gjelder fra 31.12.2022 for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsformål, jf. finansavtaleloven § 2.