Hopp til innhold

Brukervilkår

Ved å bruke eller laste ned informasjon fra sbanken.no (heretter kalt "nettstedet") aksepterer du å følge gjeldende vilkår og betingelser for bruk av nettstedet.


Innholdet og tjenester på nettstedet, samt generelle vilkår som beskrevet under, vil bli løpende oppdatert etter behov og kan når som helst endres av Sbanken.

Informasjonen på dette Nettstedet er ikke beregnet for personer som er borger av eller bosatt i land der bruk av informasjonen på Nettstedet strider mot lokale lover. Dette gjelder særskilt for personer som befinner seg i USA, Australia, Canada, Irland eller Japan. Om du ikke lovlig kan ta del av materialet på Nettstedet eller om du er i tvil hvorvidt du lovlig kan ta del av materialet på Nettstedet, vennligst forlat Nettstedet. Customers resident outside of Norway

Produkter og tjenester som tilbys på Nettstedet er ikke tilgjengelig for alle personer i alle jurisdiksjoner. Sbanken forbeholder seg retten til å avstå fra å tilby produkter eller tjenester til en person, der Sbanken mener (uten å måtte bevise dette) at slikt tilbud kan være i strid med lover eller andre regler i vedkommendes hjemland eller i noe annet land. 

Som bruker av nettstedet er det viktig at du setter deg inn i sikker nettbruk og hvordan du kan øke sikkerheten på din egen datamaskin. Brukere av nettstedet anbefales å benytte egnede anti-virus og annen sikkerhetsprogramvare. Ha alltid oppdatert programvare på din maskin. Aldri oppgi passord eller koder til andre, verken til banken, myndigheter, familie eller via e-post.

Les mer om nettsikkerhet

Om du allerede har opprettet et kundeforhold hos oss finner du inngåtte avtaler, som for eksempel Generelle vilkår og egne vilkår for produkter og tjenester, under ’Avtaleregister' i venstremenyen etter innlogging i nettbanken (åpnes i nytt vindu).

Kontakt oss via e-post, 810 01 001 eller chat ved spørsmål eller behov for assistanse.

Personvern og informasjonssikkerhet

Som Internettbruker etterlater du elektroniske spor som gir andre mulighet til å følge dine aktiviteter på nettet. Sbanken benytter denne typen informasjon til bruk for statistiske analyse og for å kunne tilpasse innholdet på nettstedet og gi deg mer relevante annonser og innhold i andre kanaler. Din personlige nettbruk er underlagt taushetsplikt og blir anonymisert.

Vi behandler personopplysningene dine med det formålet som er beskrevet i avtalen(e) mellom deg og Sbanken.

Les mer om personvern

Ansvarsbegrensning

All informasjon gitt på nettstedet er kun ment som generell informasjon og er ikke ment som rådgivning eller anbefaling. Informasjonen skal ikke benyttes til faglige råd fordi det er en risiko for at innholdet ikke er uttømmende, nøyaktig eller oppdatert. Det er også en risiko for at opplysningene er uriktige eller kan inneholde tekniske feil. Bruken av informasjonen på nettstedet er derfor på egen risiko. 

Det er opp til brukeren av nettstedet til selv å vurdere hvorvidt innholdet på nettstedet er hensiktsmessig. Brukere av nettstedet bør konsultere våre rådgivere når det kommer til finansielle problemstillinger som relaterer seg til personlige og økonomiske forhold.

Sbanken er ikke ansvarlig for skader av noe slag, direkte eller indirekte forårsaket av, eller på noen måte relatert til, informasjonen på nettstedet eller bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet. Det inkluderer at Sbanken ikke er ansvarlig for at informasjon, programvare eller annet materiale som kan lastes ned fra nettstedet er feilfritt eller fri for virus eller andre skadelige komponenter. Sbanken er heller ikke ansvarlig for koblinger fra nettstedet til eksterne nettsteder, eller for det eksterne nettstedets innhold eller funksjonalitet. 

Les mer om nettsikkerhet

Rettigheter og varemerke

Alle rettigheter til varemerke og kjennetegn på nettstedet tilhører Sbanken, dens lisensgivere eller andre samarbeidspartnere.

Varemerker og kjennetegn tilhørende Sbanken kan ikke brukes uten skriftlig tillatelse fra Sbanken. Dette gjelder også bruk av merkenavn, logo eller tegn assosiert med Sbanken i reklame og annonsering. Det er heller ikke tillatt å bruke Sbankens varemerke, kjennetegn eller firmanavn på en slik måte at et falskt resultat oppnås i en søkemotor, for eksempel i meta-tags eller annen skjult tekst.

Opphavsrett

Nettstedet forholder seg til norsk lovgiving om personvern og opphavrett. Det er norsk rett som regulerer eventuelle tvister mellom brukere av nettstedet og Sbanken. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

Alt innhold på nettstedet som eksempelvis tekst, grafikk, ikoner, bilder, video og programvare eies av Sbanken, eller har blitt lisensiert for bruk av Sbanken, og er beskyttet av opphavsrett eller tilsvarende internasjonal lovgivning. Enhver reproduksjon av materiale, eller deler av det, krever en skriftlig tillatelse fra rettighetshaver.

Innholdet på nettstedet kan benyttes kun til privat bruk. For annen bruk av materiale fra nettstedet, slik som kopiering, reproduksjon, salg, overføring eller kommersiell utnyttelse, kreves tillatelse fra rettighetshaver.

Denne siden vil bli oppdatert ved behov og endringer på nettstedet.