Hopp til innhold

Bor du utenfor Norge? Do you reside outside Norway?

Dette nettstedet (nedenfor omtalt som Nettstedet) tilhører Sbanken ASA. Ytterligere informasjon om vilkår for bruk av Nettstedet finner du her.


Informasjonen er ikke beregnet for personer som er borger av eller bosatt i land der bruk av informasjonen på Nettstedet strider mot lokale lover. Dette gjelder særskilt for personer som befinner seg i USA, Australia, Canada, Irland eller Japan. (For personer bosatt i USA, se også informasjon under ”Viktig informasjon til personer bosatt i USA”).

Om du ikke lovlig kan ta del av materialet på Nettstedet eller om du er i tvil hvorvidt du lovlig kan ta del av materialet på Nettstedet, vennligst forlat Nettstedet. Dette innebærer følgelig at de tjenester og produkter som er beskrevet på dette Nettstedet ikke tilbys i land der slike tilbud strider mot lokale lover. Informasjonen på dette Nettstedet utgjør således ikke et tilbud eller en mulighet til å kjøpe eller selge banktjenester, verdipapir, forsikring, fond, investeringsrådgivning eller noe annet produkt eller tjeneste i land der slikt tilbud ikke er tillatt eller ikke lovlig kan rettes i henhold til lokale lover. Sbanken forbeholder seg retten til å avstå fra å tilby produkter eller tjenester til en person, der Sbanken mener (uten å måtte bevise dette) at slikt tilbud kan være i strid med lover eller regler i vedkommendes hjemland eller i noe annet land.

Viktig informasjon til personer bosatt i USA
Informasjonen på dette Nettstedet er ikke rettet mot og er ikke tiltenkt personer, uansett statsborgerskap, som befinner seg i USA. Den er heller ikke tiltenkt personer bosatt i USA, partnerskap, juridiske personer eller selskap organisert eller innlemmet under amerikansk lov eller noen annen U.S person (slik definert i Regulation S i US Securities Act fra 1933). Informasjonen på Nettstedet skal ikke anses som et tilbud om å kjøpe eller selge eller en oppfordring til å oppbevare eller kjøpe produkter eller tjenester innenfor USA's grenser, særskilt ikke til slike personer, borgere, juridiske personer eller selskap som nevnt ovenfor. Slike personer, borgere, juridiske personer eller selskap som nevnt ovenfor får ikke oppbevare eller kjøpe produkter eller tjenester gjennom dette Nettstedet, og ingen tilbud om å oppbevare eller kjøpe produkter eller tjenester fra slike personer, borgere, juridiske personer eller selskap som utledes gjennom dette Nettstedet vil bli godkjent eller akseptert.

English version

This website (the "Website") and all material on this Website is owned by Sbanken ASA. In addition to what is stated below, users are subject to our user terms (only in Norwegian).

This Website is not directed at and is not intended for persons who are prohibited under the applicable laws or regulations of their citizenship, domicile or residence from having access to or use the Website. This applies in particular to residents in Australia, Canada, Irland and Japan (regarding U.S. person, see also “Important information for U.S. persons" below). Persons who are prohibited from having access to the information on this Website or who are in doubt whether they are permitted to access or use the information or not, are kindly requested to leave the Website. Accordingly, the services and products described in this Website do not constitute an offer to transact business in any jurisdiction where such an offer would be considered unlawful. The information provided on this website does not constitute an offer or solicitation to buy or sell any banking service, security, insurance, investment fund, investment advice or other product or service to anyone in any jurisdiction in which an offer or solicitation is not authorized or cannot legally be made or to any person to whom it is unlawful to make an offer or solicitation. If you choose to access this Website, you do so at your own initiative and risk and are responsible for compliance with applicable laws, rules and regulations that may apply to you. Sbanken reserves the right not to provide any such products or services to any person if in the view of Sbanken (without Sbanken having an obligation to verify this) the provision of such services could be in violation of law or regulation in such person's home country jurisdiction or any other jurisdiction. 

Important information for U.S. persons
The information on this Website is not directed at and is not intended for persons, whatever their citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S. residents, partnerships or corporations organized or incorporated under U.S. law or other U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), and shall not be deemed an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the territory of the United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. No such persons, residents, partnerships or corporations may acquire or purchase products or services by means of this Website, and no offers to acquire or purchase products or services made by such persons, residents, partnerships or corporations by means of this web site will be acknowledged or accepted.