Hopp til innhold

Avtalevilkår for Sbanken app

Sbanken trenger samtykket ditt før du kan aktivere Sbanken app ("appen"). Les gjennom avtalevilkårene under og gi samtykke ved å velge «Jeg godtar avtalen». Bruken av mobilbank/nettbank for øvrig reguleres av Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester og Allmenne vilkår for e-bank.


Les nøye gjennom avtalevilkårene for bruk av Sbanken app før den tas i bruk. Vilkårene gjelder for bruk i appen. Ved å velge JEG GODTAR AVTALEN samtykker du til å bruke appen i samsvar med følgende avtalevilkår:

1. Lisens
Rettigheten til å installere og bruke Sbanken app er personlig og skal ikke gis videre til andre. Appen er til bruk for innlogging og signering i Sbankens mobilbank/nettbank, og skal utelukkende brukes til det formålet. Bruksretten må ikke utøves på en måte som kan være i strid med opphavsretten til appen. App-koden, som du velger selv, og aktiveringskoden som du mottar fra Sbanken er strengt personlig og skal ikke deles med andre. Det gjelder også i forhold til venner og familie. Bruksrettighetene til appen bortfaller umiddelbart ved brudd på avtalen. Sbanken forbeholder seg retten til å tilbakekalle enhver bruksrett til appen. Hvis bruksretten tilbakekalles eller bortfaller på annen måte skal appen avinstalleres og slettes fra samtlige enheter.

2. Tilgang til kamera
For at du skal kunne bruke blant annet fakturaskanner og QR-kode, må du gi appen tilgang til kameraet på mobilen din. Bildene blir bare lagret midlertidig på din enhet, og slettes umiddelbart når betalingsdetaljene er utfylt. 

All informasjon som lagres og sendes i forbindelse med tjenesten Fakturaskanner er anonymisert. Opplysninger som blir lest inn fra bildet du har tatt, blir ikke lagret.

Ved bruk av fakturaskanner er du selv ansvarlig for å kontrollere at betalingsdetaljene som automatisk er utfylt i appen er fullstendige og korrekte.

3. Lisensbegrensninger
Ved å installere appen samtykker du til å:

  • ikke kopiere appen eller bruke den på annen måte enn for overnevnte formål
  • ikke endre eller dekompilere appen
  • ikke innlemme hele eller deler av appen i et annet program
  • kun bruke appen til sitt tiltenkte formål, og ikke på ulovlig vis eller med ulovlige hensikter

4. Ansvar for indirekte tap
Sbanken er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av feil eller mangler ved appen.

5. Sikkerhetsråd og krav til enhet hvor appen installeres
Vi samler inn informasjon om operativsystem og telefonmodell for å kunne ivareta sikkerheten ved innlogging. Vi anbefaler ikke bruk av mobile enheter som er jailbreaked/rooted. Det utgjør en sikkerhetsrisiko ved at sikkerhetsrestriksjoner i operativsystemet er fjernet.

Du skal for øvrig følge bankens til enhver tid gjeldende sikkerhetsråd.

6. Bruk av cookies
Vi bruker cookies for å måle trafikk og for at sbanken.no skal fungere best mulig for deg. Ved å bruke appen godtar du det.