Hopp til innhold

Motta betalinger fra utlandet

For å motta betalinger fra utlandet, må du oppgi bedriften sitt IBAN og riktig SWIFT/BIC-kode til den som skal overføre.

Se bedriften sitt IBAN og SWIFT/BIC

Bedriften sitt IBAN

Du finner bedriften sitt IBAN under kontodetaljer i nettbanken.

Innbetaling fra EU/EØS

Bruk SWIFT/BIC: SBAKNOBB, Sbanken, 5020 Bergen, Norway

Innbetaling fra andre land

Bruk SWIFT/BIC: DNBANOKK, DNB, 0021 Oslo, Norway

Slik mottar bedriften betalinger fra utlandet

For at bedriften din skal motta betalinger fra utlandet, må du oppgi IBAN og korrekt BIC/SWIFT-kode til den som skal overføre penger. Du må normalt oppgi bedriften sitt navn og og adresse i tillegg.

IBAN finner du under kontoinformasjon når du er logget inn i nettbanken.

  • IBAN er et internasjonalt format på kontonummeret ditt.
  • SWIFT/BIC-koden identifiserer banken.
Logg inn for å se bedriften sitt IBAN

Når kommer pengene på konto?

Ved overføringer fra utlandet kan det ta 1 - 8 virkedager før bedriften har pengene på bedriftskontoen sin.

Hvor lang tid overføringen tar, avhenger av hvilken valuta betalingen blir gjort i og hvilken bank og land betalingen kommer fra.