Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Skatteregler for verdipapir i 2017

I 2017 øker skatten på utbytte og aksjegevinster. Samtidig innføres aksjesparekonto, som skal sørge for at du ikke betaler skatt av avkastning på aksjer og aksjefond før pengene tas ut av kontoen.

Inntil i fjor var skattesatsen på aksjeutbytte og gevinst den samme som på alminnelig inntekt. Fra 1. januar 2016 ble dette endret: Skatten på inntekt ble redusert, mens den for aksjegevinster og utbytte økte. I år har skillet blitt enda større.

Skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres fra 25 % til 24 %, mens den for aksjegevinster og utbytte øker fra 28,75 til 29,76 %. I prinsippet er beskatningen av aksjer og aksjefond likevel noe lavere enn 29,76 % fordi du får med deg skjermingsfradraget. 

Hvordan beregnes skattesats på utbytte og aksjegevinst- eller tap?

Før beskatning må du nå multiplisere utbytte, gevinst eller tap, med en «multiplikator» på 1,24. Deretter skal utbyttet, gevinsten eller tapet beskattes med 24 %. Den effektive skattesatsen blir dermed 29,76 %.

Dette er skattesatser som gjelder hvis du får utbytte og/eller realiserer (selger) aksje- og fondsandeler dette kalenderåret.

Se eksempel på skatt ved realisasjon i boksen til høyre.

Hva er skjermingsfradrag

Alle som har kjøpt aksjer og aksjefond direkte og sitter med disse over nyttår, får et skjermingsfradrag. Du skatter kun av gevinsten fratrukket skjermingsfradraget.

Dette er et fradrag som tar utgangspunkt i skjermingsrenten som fastsettes av Skattedirektoratet i januar hvert år. 

Det er ennå ikke bestemt hva skjermingsrenten skal være i 2017, men i statsbudsjettet for 2017 framgår det at skjermingsrenten skal heves tilsvarende risikofri avkastning. Det betyr at du ikke skal skatte for aksjeutbytte og realiserte gevinster ved aksjesalg som tilsvarer renten du kunne fått hvis du hadde satt pengene på en bankkonto. I 2016 utgjorde skjermingsrenten 0,4 prosent.

Du opparbeider deg skjermingsfradrag for hvert år du beholder en aksje eller et aksjefond. Det betyr at dersom du kjøpte en aksje eller et aksjefond i 2015 og selger det i 2017, så skal du ha skjermingsfradrag både for 2016 og 2017.

Aksjesparekonto

Regjeringen har foreslått at det skal opprettes en ny konto kalt Aksjesparekonto i løpet av våren 2017 . Dette er en konto der du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å måtte betale løpende skatt av gevinsten. Beskatningen skjer først når du tar pengene ut av kontoen. Med en slik konto vil du også motta skjermingsfradrag.

Vi kommer selvsagt til å tilby aksjesparekonto. Her finner du mer informasjon om hva dette er og hvorfor du bør ha en aksjesparekonto hos oss.

(Publisert 12.01.17 12:24 - Oppdatert 12.01.17 12:50)