Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

5 ting du må huske før aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en skattegavepakke til alle som sparer, og alle som sparer bør ha en slik konto. Men det er noen ting du bør være klar over før du starter flytting av fond og aksjer. Vi gir deg fem punkter å sjekke før du flytter aksjer eller fond til aksjesparekonto.

1. Du har ikke så god tid som du tror

For å slippe å betale skatt på gevinsten du har hatt må aksjene og fondene dine flyttes i løpet av 2017. Du kan imidlertid ikke flytte aksjer og fond på nyttårsaften. Vil du unngå denne skatten må alt være flyttet inn på aksjesparekontoen senest 29.12.2017.

Du som har planer om å flytte aksjer og fond fra vanlige verdipapirkontoer i andre banker må sørge for å ha flyttet alt innen 03.12.2017. 

Skatteamnestiet for flytting av verdipapirer inn til aksjesparekontoen er foreslått utvidet til ut 2018, men dette er ikke vedtatt. Hvis du tenker at du uansett ønsker å flytte verdipapirene dine inn til aksjesparekonto kan det derfor være lurt å gjøre det nå.

2. Har du aksjer eller fond med tap?

Har du tapt penger på aksjer eller fond kan du skrive det av på skatten. Men flytter du aksjer eller fond med tap inn på en aksjesparekonto, må kontoen avsluttes før du kan få skattefradraget. 

Du bør altså vurdere om du egentlig ønsker å flytte aksjer og fond med tap inn på en aksjesparekonto.

3. Har du samme aksje hos flere banker eller forvaltere?

Du har kanskje hørt om FIFO-prinsippet? Det prinsippet gjelder ved flytt av aksjer inn på aksjesparekonto.

Det betyr at det er historikken på de eldste aksjene som flyttes inn. 

For eksempel:

Du har 50 aksjer i Statoil som står i Skandiabanken. De ble kjøpt i 2016 og du har hatt gevinst på dem. Du ønsker å flytte dem inn på aksjesparekonto og bruke hele salgssummen til å investere videre.

Du har også 50 aksjer i Statoil som står hos Nordnet. De ble kjøpt i 2014. Du kjøpte til en høy kurs og du har derfor hatt tap på dem. Derfor ønsker du egentlig å selge og få skattefradraget, men har ikke kommet så langt.

Hvis du flytter de 50 aksjene som du har stående i Skandiabanken inn på aksjesparekonto så er det kjøpsverdien på de aksjene du har hos Nordnet som flyttes inn, fordi det var de første du kjøpte. Det er de aksjene du har hatt tap på og egentlig ønsket å selge utenfor aksjesparekontoen.

4. Pass på at du får med deg skjermingsfradraget

Skjermingsfradraget på aksjesparekonto beregnes ut fra den laveste beholdningen du har hatt på kontoen i løpet av året. Det gjelder også for 2017.

Hvis du åpner aksjesparekonto og umiddelbart setter inn en liten sum som du vil handle for så er det sannsynligvis den laveste beholdningen din i løpet av året. Hvis du da i etterkant flytter aksjer og fond til aksjesparekontoen så vil du ikke få skjermingsfradrag for 2017 for det du flyttet.

Du bør altså vurdere å gjennomføre flytting av aksjer og fond før du setter inn mindre kontantsummer på aksjesparekontoen. Pass også på at du fyller ut alle aksjene og fondene du vil flytte i ett flytteskjema, sånn at du får hele skjermingsfradraget du har krav på.

5. Husk den langsiktige spareplanen din

Aksjesparekonto gjør det mer gunstig å kjøpe og selge aksjer og fond. Du får mer frihet til å være fleksibel.

Vi vil anbefale deg at du har en langsiktig spareplan. Selv om du med aksjesparekontoen får muligheten til å bytte ut fjorårets tapere med årets vinnere så bør du ha en langsiktig strategi og ta veloverveide valg hvis du bestemmer deg for å gjøre endringer i porteføljen din.  

Hvis du vil ha råd eller hjelp er rådgiverne våre klar til å ta en prat med deg.

Vanlige spørsmål om aksjesparekonto

Hvordan oppretter jeg en aksjesparekonto?

Du åpner aksjesparekonto i nettbanken. Finn aksjesparekonto og gå igjennom veiviseren.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke verdipapirer kan jeg ha på en aksjesparekonto?

På en aksjesparekonto kan du ha aksjefond med minst 80 % aksjeandel, ETF'er og enkeltaksjer hjemmehørende i Norge og EØS. 

Du kan ikke ha derivater, rentepapirer, ETN’er og unoterte aksjer.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan fungerer aksjesparekonto i Sbanken?

Du kan ha aksjefond med minst 80 % aksjeandel, ETF'er og enkeltaksjer hjemmehørende i Norge og EØS stående på en aksjesparekonto.

Du kan ikke ha derivater, rentepapirer, rentefond, ETN’er og unoterte aksjer.

Du kan handle så mye du vil på kontoen uten at det utløser skatt. Gevinsten beskattes først når du tar pengene ut av kontoen. Ved uttak fra aksjesparekonto anses uttak først å være tilbakebetaling av innskudd. Uttak ut over tilbakebetaling av innskudd på kontoen regnes som skattepliktig inntekt.

Eksempel: Gjør du et innskudd på 100 000 kroner og får en gevinst på  50 000 kroner, kan du ta ut det innskutte beløpet på 100 000 kroner uten at det utløser skatt. Gevinsten på 50 000 kroner kan du la ligge igjen på kontoen og reinvestere dersom du ønsker det.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når betaler jeg skatt på gevinst dersom jeg har en aksjesparekonto?

Du kan handle så mye du vil på kontoen uten at det utløser skatt. Gevinsten beskattes først når du tar pengene ut av kontoen. Ved uttak fra aksjesparekonto anses uttak først å være tilbakebetaling av innskudd. Uttak ut over tilbakebetaling av innskudd på kontoen regnes som skattepliktig inntekt.

Eksempel: Gjør du et innskudd på 100 000 kroner og får en gevinst på 50 000 kroner, så kan du ta ut det innskutte beløpet på 100 000 kroner uten at det utløser skatt. Gevinsten på 50 000 kroner kan du la ligge igjen på kontoen og reinvestere om du ønsker det.

Du skatter først når du tar ut mer penger enn du har satt inn på kontoen.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Koster det noe å ha en aksjesparekonto?

Det er ingen tilleggskostnad utover det vanlige forvaltningshonoraret som ligger i fondene fra før og handelskurtasjen ved handel i børsnoterte aksjer.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er det mulig å overføre den aksje- og fondsbeholdningen man allerede har inn til en aksjesparekonto skattefritt?

Det er mulig å overføre din fonds- og aksjebeholdning fra oss eller annen bank inn til aksjesparekontoen din i Sbanken. Det gjelder også i de tilfellene hvor du har fond som ikke står på personregistrert VPS-konto - nominee-løsning.

Det vil være skatteamnesti for flytting av fond og aksjer inn til aksjesparekonto ut 2018. Dette betyr at du kan flytte de aksjer og fond du allerede har i dag inn til en aksjesparekonto i løpet av 2018 uten at dette utløser skatt på den gevinsten du har hatt ved flytt. Gevinsten vil først bli skattlagt når den tas ut av aksjesparekontoen igjen på et senere tidspunkt. 

Eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag vil følge med over til ny konto.

Flytter du fond eller aksjer fra et vanlig fonds- eller aksjedepot inn til en aksjesparekonto etter skatteamnestiet for 2018, vil flyttet medføre skatt på gevinsten du har hatt.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan skatterapporteres det på aksjesparekonto?

Vi skatterapporterer på aksjesparekonto for kundene våre.

Aksjesparekontoen inngår i formuesberegningen. Realisasjonsskatt utløses først når du tar ut et høyere beløp fra kontoen enn det du har satt inn. Du får også skjermingsfradrag på aksjesparekontoen.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er det noe jeg ikke bør flytte inn på aksjesparekonto?

Tap?
Det du bør være oppmerksom på er aksjer og fond med tap. Hvis du har verdipapirer med tap så bør du tenke deg om før du setter disse inn på aksjesparekontoen. Med et urealisert tap har du også et urealisert skattefradrag som du har rett på når du selger. Det vil ikke være mulig å realisere tapet og få fradraget fra innsiden av en aksjesparekonto uten å avslutte hele kontoen. Da må også all annen beholdning på kontoen være realisert. 

Hvis du planlegger å beholde verdipapirene og forventer at de skal stige framover så du uansett ikke vil komme til å realisere tap og få skattefradrag kan du sette dem inn på aksjesparekontoen.

Arv eller gave?
Vær også oppmerksom på at hvis du har tenkt at noe av beholdningen din skal gis vekk til andre så er det per nå slik at hele aksjesparekontoen må overføres hvis det skal være skattefritt å overføre beholdningen fra en person til en annen. Hvis du tenker at bare noe av beholdningen din skal overføres til noen andre som verdipapirer og du ønsker at det skal være skattefritt ved overføring så bør du vurdere å holde det utenfor aksjesparekontoen.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Koster det noe å flytte fond eller aksjer inn på aksjesparekonto?

Sbanken tar ingen gebyrer for flytt av aksjer og fond inn på aksjesparekonto, heller ikke hvis det flyttes fra andre banker.

Vær oppmerksom på at når du flytter fra andre banker så kan avsenderbanken ta gebyr for å flytte verdipapirene dine ut.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

(Publisert 28.08.17 17:01)