Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Hjelp til årsoppgaven for fond og aksjer

Her finner du en forklaring til postene i årsoppgaven for verdipapir. Det vi rapporterer på er aksjer og fond som er kjøpt eller solgt på ASK, IPS og fond kjøpt eller solgt på fondskonto. Har du kjøpt eller solgt aksjer på aksjekonto rapporteres det av VPS, og du finner årsoppgaven fra dem på altinn.no.

Under følger forklaring til postene i årsoppgaven for fond og aksjer. Selve årsoppgaven finner du når du er innlogget, under Personikonet og Årsoppgave.

3.1.2. Avkastning rentedel

Avkastning rentedel vises på norske rente og obligasjonsfond som har hatt renteavkastning. 

Beløpet er summen som du fikk utdelt i utbytteandeler ved årsskiftet hvis du fortsatt eier fondet ved årsskiftet. Hvis du har solgt deg ut av rente eller obligasjonsfond i løpet av året viser posten hvor mye du har hatt i avkastning på rentedelen av fondet før du solgte.

For å se hva som inngår i summen kan du se spesifikasjonene i PDF-utgaven av årsoppgaven. Den finner du ved å velge Åpne som PDF inne på siden for årsoppgaven. Der finner du alle fondene listet opp med informasjon om hvor mye du har i andeler, markedsverdi på andelene, avkastning rentedel, formuesverdi rentedel, formuesverdi aksjedel og utbetalt utbytte for hvert enkelt av fondene dine.

3.1.5 Utbytte aksjesparekonto

Utbytte aksjesparekonto viser hvor mye du har fått utbetalt i skattbart utbytte for aksjer og fond som står på aksjesparekonto. 

Et utbytte er skattbart hvis det overstiger summen for opparbeidet skjermingsfradrag. Du finner informasjon om hva du har av benyttet og ubenyttet skjermingsfradrag i PDF-utgaven av årsoppgaven. Gå til spesifikasjonene for post 3.1.5 og 4.1.8 for å se detaljene.

Skjerming benyttes hvis du tar ut mer enn innskutt beløp eller ved utbetaling av utbytte for verdipapir på aksjesparekonto.

Vær oppmerksom på at fra 2019 betales utbytte direkte til aksjesparekonto (uten å bli en del av innskutt beløp). Da får du utsatt skatt fram til du tar ut mer enn skattefritt uttaksbeløp fra aksjesparekontoen. Dette gjelder ikke for årsoppgaven for 2018, der utbyttet ble utbetalt til en brukskonto.

3.1.6 Utbetalt utbytte

Noen fond utbetaler utbytte en eller flere ganger i året. Hvis et fond har utbetalt utbytte ser du beløpet under denne posten. Utbytte i fond utdeles i nye andeler i fondet.

3.1.8 Gevinst aksjesparekonto

Hvis du i løpet av skatteåret har tatt ut mer enn innskutt beløp på aksjesparekonto, finner du summen her. 

3.1.9a Gevinst salg verdipapirfond aksjedel

Denne posten viser gevinst for salg av aksje- og kombinasjonsfond (aksjedel) på fondskonto. 

Spesifikasjon finnes under realisasjonsoppgave nederst i årsoppgaven. Her ser du spesifikasjon for salg av andeler basert på kjøpstidspunkt og avkastning knyttet til de ulike andelene.

3.1.9b Gevinst salg verdipapirfond rentedel

Gevinst salg verdipapirfond rentedel viser gevinst for salg av rente og kombinasjonsfond (rentedel) på fondskonto. 

Spesifikasjon finner du under realisasjonsoppgave nederst i årsoppgaven. Her ser du detaljer for salg av andeler basert på kjøpstidspunkt og avkastning knyttet til de ulike andelene.

3.1.12 Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon

Utbetaling fra IPS viser hva du har fått utbetalt fra IPS-sparingen din i skatteåret.

3.3.5 Fradragsberettiget innbetaling til individuell pensjonsordning

Posten viser hva som er betalt inn på IPS-sparingen din i skatteåret.

3.3.8 Tap aksjesparekonto

Hvis du har tap på en avsluttet aksjesparekonto, ser du summen på denne posten.

3.3.9a Tap salg verdipapirfond aksjedel

Posten viser tap ved salg av aksje- og kombinasjonsfond (aksjedel) på fondskonto.

Spesifikasjon finnes under realisasjonsoppgave nederst i årsoppgaven. Her ser du detaljer for salg av andeler basert på kjøpstidspunkt og avkastning knyttet til de ulike andelene.

3.3.9b Tap salg verdipapirfond rentedel

Posten viser tap ved salg av rente- og kombinasjonsfond (rentedel) på fondskonto.

Spesifikasjon finnes under realisasjonsoppgave nederst i årsoppgaven. Her ser du detaljer for salg av andeler basert på kjøpstidspunkt og avkastning knyttet til de ulike andelene.

4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond – aksjedel

Posten viser verdien av aksjefond og aksjedel av kombinasjonsfond på fondskonto 31.12.

Vær oppmerksom på at ved visning av formuen i årsoppgaven brukes ligningskurser på de fondene vi har mottatt ligningskurser på. Det er vanlig for norske forvaltere. Formue i årsoppgaven kan derfor variere fra verdien i nettbanken 31.12.

4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond – rentedel

Posten viser verdien av rentefond og rentedel av kombinasjonsfond på fondskonto 31.12.

Vær oppmerksom på at ved visning av formuen i årsoppgaven brukes ligningskurser på de fondene vi har mottatt ligningskurser på. Det er vanlig for norske forvaltere. Formue i årsoppgaven kan derfor variere fra verdien i nettbanken 31.12.

4.1.8a Formue aksjesparekonto aksjedel

Posten viser verdien av aksjefond og aksjedel av kombinasjonsfond på aksjesparekonto 31.12.

Vær oppmerksom på at ved visning av formuen i årsoppgaven brukes ligningskurser på de fondene vi har mottatt ligningskurser på. Det er vanlig for norske forvaltere. Formue i årsoppgaven kan derfor variere fra verdien i nettbanken 31.12.

4.1.8b Formue aksjesparekonto kontanter

Posten viser verdien av kontantene på aksjesparekontoen din 31.12.

Lurer du på noe mer?

Hvilken konto får jeg utbetalt utbytte til?

Utbytte for aksjer på aksjesparekonto kommer inn på aksjesparekontoen din. Dette ble innført i 2019 etter nye bestemmelser fra regjeringen. Hvis du fikk utbetalt utbytte for aksjer på aksjesparekontoen din i 2018, ble det utbetalt til en brukskonto.

Utbytte for aksjer på aksjekonto betales til valgt utbyttekonto.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når utløser jeg skatt hvis jeg tar ut mer enn skattefritt uttaksbeløp fra aksjesparekonto?

Du utløser i utgangspunktet skatt med en gang du tar ut mer enn skattefritt uttaksbeløp fra aksjesparekontoen din. Men hvis du setter inn igjen pengene samme dag, vil det ikke bli rapportert som uttak.

Hvis du venter til neste dag, blir det rapportert som uttak av skattepliktig gevinst fra aksjesparekontoen.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er verdsettelsesrabatt?

Verdsettelsesrabatt reduserer grunnlaget for formueskatt og gis på noen eiendeler, som for eksempel aksjesparing (aksjer og aksjefond). Verdsettelsesrabatten blir trukket fra formuesverdien hos skatteetaten.

2019:

Formuesbeskatning av aksjer og aksjeandelen i fond vil ha en verdsettelsesrabatt på 25 % i 2019. Det vil si at 75 % av innestående i aksjer og aksjefond ligger til grunn for formuesbeskatning.

2018:

For skatteåret 2018 er rabatten 20 %. Det vil si at 80 % av innestående i aksjer og aksjedel i aksjefond ligger til grunn for formuesbeskatning.

Du kan alltid finne oppdaterte skattesatser på skatteetaten.no.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor finner jeg ikke informasjon om aksjehandel i årsoppgaven?

Vi rapporterer ikke aksjehandler gjort på aksjeskonto, det gjøres av VPS, og du finner årsoppgaven fra dem på altinn.no.

Når det gjelder aksjesparekonto er det vi som skatterapporterer for den. Det du har hatt av transaksjoner på aksjesparekontoen blir ikke rapportert. For aksjesparekonto rapporteres bare innbetalt beløp, uttak og skjermingsfradrag. Skattbart utbytte blir rapportert hvis det overstiger ubenyttet skjermingsfradrag. 

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor står det at jeg har benyttet skjermingsfradrag?

Du har benyttet skjermingsfradrag hvis du har tatt ut mer enn innskutt beløp fra aksjesparekonto, eller hvis du har fått utbetalt utbytte fra fond eller aksjer på aksjesparekontoen din.

Utbytte fra fond på aksjesparekonto utbetales i andeler i fondet, mens utbytte fra aksjer utbetales i form av en kontantutbetaling.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan utbetales utbytte for fond og aksjer?

Utbytte for fond utbetales i form av nye andeler i fondet.

Utbytte for aksjer utbetales som regel som kontantbeløp, men kan også utbetales som nye aksjer.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.