Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Nye skatteregler for verdipapir i 2016


Fra 1. januar 2016 ble skattereglene for verdipapirfond endret. Hva innebærer det for deg?

Skattesatsen på alminnelig inntekt har i lang tid vært den samme som skattesatsen på aksjeutbytte og gevinst. Fra 1. januar 2016 ble dette endret.

Skattesatsen for alminnelig inntekt er redusert fra 27 % til 25 %, mens den for aksjegevinster og utbytte øker til 28,75 %. I prinsippet er beskatningen av aksjer og aksjefond likevel noe lavere enn 28,75 % fordi du får med deg skjermingsfradraget.

Hvordan beregnes dette?

Før beskatning må du nå multiplisere utbytte, gevinst eller tap, med en «multiplikator» på 1,15. Deretter skal utbyttet, gevinsten eller tapet beskattes med 25 %. Den effektive skattesatsen blir dermed 28,75 %.

Det nye regelverket vil kun berøre deg hvis du får utbytte og/eller realiserer (selger) aksje- og fondsandeler dette kalenderåret.

Se eksempel på en realisasjon i den gule boksen til høyre.

Endringer for kombinasjonsfond

Det har også kommet en endring for avkastning fra kombinasjonsfond i 2016. Dette er fond som investerer i både aksjer og rentepapirer.

Før endringen ble denne typen fond beskattet som aksjefond, så fremt fondet eide minimum én aksje. Med de nye reglene vil de fondene som har over 80 % aksjeandel fortsatt beskattes som et aksjefond, mens fond som har mindre enn 20 % aksjehandel vil bli beskattet som et rentefond.

Den mest komplekse endringen blir for de fondene som har mellom 20 % og 80 % aksjeandel. Disse fondene skal beskattes med inntil 28,75 prosent for aksjedelen, mens resten skal anses som renteinntekt og beskattes med 25 prosent.

Aksjedelen fastsettes sjablongmessig (prosentvis) som et gjennomsnitt av fordelingen 1. januar i kjøpsåret og 1. januar i salgsåret. Den tar derfor ikke høyde for endringer i aksjeandel underveis. Dette gjør at aksje/rentedelen ikke nødvendigvis vil stemme med fondets virkelige andel av aksje- og renteinntekter. Den sjablongmessige fastsettelsen medfører over tid at deler av fondets aksjeinntekter beskattes som renteinntekt, noe som er gunstig for privatpersoner.

Hvordan påvirker endringen for kombinasjonsfond meg som privatperson?

Dersom du eier kombinasjonsfond som privatperson vil konsekvensene være svært små. Vi følger den delte oppfatningen på dette området om at kombinasjonsfond fortsatt er et godt spareprodukt for privatpersoner.

(Publisert 13.01.16 09:52 - Oppdatert 13.01.16 10:23)