Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Fondsfinans - utfordrer med fokus på kvalitet

Nå kan du kjøpe fond fra den uavhengige og solide norske forvalteren Fondsfinans i nettbanken. Vi har tatt en prat med administrerende direktør i Fondsfinans.

- Vi har et begrenset antall fond. Vårt mål er å være blant de aller beste på de områdene vi investerer i og tenker alltid kvalitet fremfor kvantitet, sier Ivar Qvist, administrerende direktør i Fondsfinans.

De forvalter åtte fond. Fem av dem kan du kjøpe hos oss, deriblant Norge, Norden og Global Helse, som er de største.

Den røde tråden i selskapet er at alle fondene består av diversifiserte, men likevel  fokuserte porteføljer. De har mellom 25 og 35 aksjer, noe som er relativt konsentrert sammenlignet med andre fond.  Det er en bevisst strategi: Der andre forvaltere ofte velger å få flere og flere selskaper inn i porteføljen, ønsker Fondsfinans å kjenne selskapene i porteføljen godt. 

Vår størrelse gjør oss lettbente. Det er viktig, særlig i det norske markedet. Blir du for stor der, kan man lett bli sittende fastlåst med store eierposter. Dette er et velkjent problem for de største fondene og utelukker for dem, i praksis, investering i mange veldig gode og spennende selskaper. Av denne grunn vil vi begrense muligheten for å investere i fondet Fondsfinans Norge når det har vokst til 2 milliarder kroner. Fondet er per i dag på 1,3 milliarder kroner.

Prisvinnende Norgefond

Fondsfinans Norge søker å skape meravkastning utover referanseindeks. Fondet har siden oppstart i 2002 gitt kundene en avkastning på 900 % (17% per år), mens indeksen for Oslo Børs i samme periode er opp med 526 % (13,3 % per år). Den løpende risikoen i fondet (volatiliteten) har vært lavere enn indeksens risiko.  

Fondet har vunnet flere priser hos Reuters og Morningstar for god forvaltning. 

Hva skyldes de gode resultatene?

- Det er viktig for oss å kjenne og forstå eierne og ledelsen i selskapene vi investerer i. Ved investering i selskaper i Norge og Norden treffer vi alltid ledelsen og setter oss grundig inn i eierstrukturen. Vi er i hovedsak verdiorientert og vurderer prisen nøye. Vi unngår selskaper med for høy risiko. Våre gode historiske avkastningstall kommer i stor grad av at vi har unngått de store skuffelsene i enkeltselskaper. For å sikre kvalitet ønsker vi heller ikke at fondet skal bli for stort, sier Ivar Qvist.

Fondsfinans Global Helse er et annet fond som har gjort det bra. Fondet har fem stjerner hos Morningstar og har hatt 16,2 % årlig avkastning de siste tre årene.  

Hvorfor bør du investere i helsefond?

-Vi blir stadig flere i verden, levealderen øker samtidig som økt velstand i verden gir økt etterspørsel etter helsetjenester. Det skjer så mye medisinsk nyvinning i vår tid som vi enda ikke har sett de økonomiske virkningene av. Vi forventer en stor vekst innenfor hele sektoren fremover, svarer Qvist.

Fondsfinans Global Helse investerer bredt i helsesektoren både innenfor helseutstyr, bioteknologi, legemidler og helsetjenester. 

Investeringer i solide Norden

Fondsfinans Norden ble etablert for snaut to år siden, og har markert seg som et av de beste nordiske fondene i denne perioden. Fondet har gitt en avkastning på 17,4 % årlig siden oppstart. 

De nordiske landene er sannsynligvis de best styrte i verden, og utmerker seg globalt innen alt fra konkurranseevne til utdanning og helse. Det skaper grobunn for sterke selskaper og god avkastning. Samtidig er Norden som et «verden i miniatyr», med en et godt diversifisert næringsliv. Ser vi på perioden fra 1970 og ut 2016 så har den nordiske indeksen levert en årlig meravkastning på ca 3 % i forhold til verdensindeksen, dog med noe høyere risiko. 

(Publisert 12.09.17 10:47)