Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

IPS - tilgjengelige fond

Vi har satt sammen ulike sparepakker for deg som skal spare i IPS. Sparepakkene er tilpasset din sparehorisont og ditt risikonivå. Hvis du vil velge fond selv kan du selvfølgelig gjøre det.


Ved valg av fond til IPS-ordningen har vi hatt fokus på lave kostnader for deg. Aksjedelen av pakkene har en blanding av indeksfond og aktivt forvaltede fond. I enkelte markeder ser vi at aktive forvaltere slår indeksen oftere enn andre steder, og derfor har vi valgt aktive fond i de situasjonene hvor vi anser det som det beste alternativet.

Når det gjelder obligasjonsfondene har vi vektlagt å velge fond som påvirkes lite av renteforandringer i markedet.

Hvilken pakke bør du ta?

Når det gjelder hvilken pakke du bør velge så påvirkes det mye av hvor lenge du skal spare og hvilken risiko du er komfortabel med. Basert på alderen din og når du vil starte utbetaling kan du i veiviseren velge mellom tre sparepakker med ulike risikoprofiler.

Hvilken risiko du velger på sparingen din kan ha stor betydning for hvor mye du sitter igjen med som pensjonist. Dersom du ønsker høyere forventet avkastning på sparingen din, må du også være komfortabel med å ta høyere risiko.

I veiviseren for opprettelse av IPS finner du informasjon om hvordan de ulike pakkene er sammensatt og hjelp til hvilken du bør velge.

Vil du velge fond selv?

Du kan sette opp din egen IPS-portefølje og velge fritt i et av Norges bredeste fondsutvalg. Hvis du velger fond selv, vil du ikke få tilbud om automatisk nedtrapping av risiko når det nærmer seg pensjonsalder.

Er IPS noe for meg?