Hopp til innhold

Fortsatt gode muligheter i høyrentemarkedet

Vi har lagt bak oss en knallgod periode for høyrentemarkedet. Erlend Lødemel, forvalter av høyrentefondene hos Fondsfinans, tror det er mer å hente.


Vi har spurt forvalter Erlend Lødemel akkurat det spørsmålet. "Svaret er todelt. Høyrentemarkedet generelt har hatt god utvikling i det siste, men ikke minst så har vi klart å finne vinnerne. Slik har vi vært i stand til å dra fra konkurrentene og markedet ellers."

Vi ba Lødemel om å snakke litt om den største vinneren deres det siste året og han nevner umiddelbart Siem Offshore. "Vi gjorde en grundig analyse av selskapet, og i desember 2016 doblet vi posisjonen vår. Det har vi fått svært godt betalt for." Det er slik Fondsfinans driver sin forvaltning. De bruker grundige analyser og møter ofte selskapene direkte. I tillegg trekker Lødemel fram samarbeidet mellom forvalterne på aksje- og rentesiden som en av deres viktigste styrker. Selv om papirene de investerer i er forskjellige, får de verdifull informasjon fra hverandre om selskapenes styrker, svakheter og framtidsutsikter. 

Eksempelet over er fra oljebransjen og høyrentemarkedet har generelt fått kritikk for å være for oljetungt, men dette noe som har endret seg. Lødemel forklarer: "Hos Fondsfinans har vi høyt fokus på å ha god diversifisering. Begge høyrentefondene våre er bredt investert også utenfor oljen. Vi vekter mye mellom de ulike sektorene på Oslo børs og forsøker å holde de ulike postene våre under 5 % per utsteder. I tillegg kan vi ha opptil 30 % av porteføljen utenfor Norge. På den måten får vi også med oss verdiutviklingen i bransjer hvor norsk næringsliv er dårlig representert.

Så, hva med framtida?

Noen mener kanskje at toppen er nådd, men Lødemel mener det er mer å hente. "Det er fortsatt glemte obligasjoner der ute, med stort potensiale. Det er de vi skal finne for investorene våre", sier Lødemel optimistisk.

Om du vurderer å investere i høyrenteofondene til Fondsfinans har Lødemel noen tips. Han anbefaler dem fortrinnsvis for investeringer på 3 år eller mer. Fondene har lave forvaltningshonorar sammenlignet med konkurrente, på bare 0,35 %.

Fondsfinans High Yield passer for den mer risikovillige investoren. Her har du i snitt en kredittrating på B. Fondsfinans Kreditt investerer i papirer med noe lavere risiko. Fondet skal i snitt ha kredittrating som er lik eller bedre enn BB. I tillegg skal ikke fondet ha enkeltinvesteringer med lavere rating enn B- på investeringstidspunktet.

Fondsfinans Kreditt har 4 stjerner hos Morningstar og har levert gode resultater over tid, både målt mot referanseindeks og konkurrenter. Begge fondene har en moderat størrelse, noe som gjør at de har lett for å snu seg rundt i markedet. De er ikke like avhengig av å sitte lenge i posisjonene sine, som de større aktørene må. Derfor er det enklere for dem å skape meravkastning for deg som kunde.

Hos oss kan du kjøpe både Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield. Du finner mer informasjon og historikk for fondene i fondslisten i nettbanken.