Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Er sparing i globale indeksfond noe for deg?

Mange fondssparere sverger til globale indeksfond for langsiktig sparing. Det er det gode grunner til.

Globale indeksfond kan være et naturlig valg hvis du skal starte å spare i ditt første fond. Det kan også være gunstig som stamme i en større portefølje. Vi forteller deg hvorfor og gir deg samtidig noen gode råd for sparing i akkurat denne typen fond.

Hvorfor indeksfond?

Indeksfond er passivt forvaltede fond. Det vil si at de investerer etter forhåndsbestemte regler i en bred portefølje av selskaper. En sånn type forvaltning krever lite oppfølging, noe som igjen gir lave kostnader. 

Hos oss får du indeksfond billigere enn mange andre steder på grunn av prismodellen vår på fond

Du har kanskje hørt at det er lurt å spre risiko? Når du kjøper andeler i globale indeksfond, investerer du i opptil 2000 globale selskaper i ulike sektorer som er spredt over hele verden. Det gir god risikospredning.

Hvordan?

Det er lurt å ha et langsiktig perspektiv på sparing i globale indeksfond. Grunnen til det er at kursen kan svinge en del, så jo lenger du lar det stå, desto større er sannsynligheten for at du får god avkastning.

Vi anbefaler at du starter en spareavtale med fast trekk den dagen du får lønn. Med en fast spareavtale slipper du nemlig å tenke på å time markedet. Da får du god spredning på kursen du kjøper andeler for fra måned til måned, uten at du trenger å tenke på det.

Du kan godt følge med på utviklingen av fondet hvis du vil, men du må ikke. Hvis du har fondet på en aksjesparekonto, kan du når som helst bytte til et annet fond. Det er superenkelt og gjøres i nettbank eller app.

Hvor mye bør jeg spare?

Hvor mye du vil spare velger du helt selv. Vi har satt minste månedlige sparebeløp for sparing i fond på 300 kroner. Du kan gjerne starte med et beløp du er komfortabel med, og så øke sparebeløpet etter hvert.

Hvordan finner du fondet for deg?

Ved å trykke på knappen under, kommer du rett inn i et filtrert utvalg av fondslisten. Her finner du alle indeksfond vi tilbyr sortert etter avkastning for de siste 12 månedene.