Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Ansvarsfraskrivelse rundt atomvåpen

Vi mener at Oljefondet har investert rundt ti milliarder i selskaper som er involvert i atomvåpen. Oljefondets oppfatning er at selskapene ikke egentlig driver med produksjon av sentrale komponenter til atomvåpen. Her får du informasjonen, så du kan bestemme hva du mener.

Sakens kjerne  

Med stor rikdom følger stort ansvar. Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet, er verdens største statlige fond. Det alene gir fondet enorm påvirkningskraft. Det er ikke fritt fram hva Oljefondet skal investere i. Blant annet sies det på fondets nettside at det ikke skal investere i atomvåpen. Vi sier ikke at Oljefondet bevisst fører oss bak lyset, men vi er overbevist om at det norske folk ikke vet hva slags selskaper pengene våre plasseres i.

I mange år har Etikkrådet gitt anbefalinger til Oljefondet, for å sørge for at oljerikdommen vår ikke blir investert i selskaper som for eksempel driver med tortur, barnearbeid, grov miljøskade eller atomvåpen. Som en av verdens største investorer, med 1,4 % av verdens børsnoterte selskaper, er Oljefondet en viktig driver for utviklingen av etiske investeringer.

I 2011 startet Sbanken med etisk merking av fond, som første bank i Norge. Helt fram til slutten av 2017 har vi brukt Oljefondet sin ekskluderingsliste som utgangspunkt. Fond som var investert i noen av selskapene på listen, ble rødmerket. Vi bruker fremdeles listen, men de siste årene har vi sett et behov for å gjøre flere vurderinger. Vi har null-toleranse for kontroversielle våpen og derfor har vi bedt samarbeidspartneren vår, ISS-Ethix, om å se spesielt nøye etter slike investeringer. Fond som investerer i selskaper involvert i det, blir merket i fondslisten vår uansett hvor liten investeringen er. Kontroversielle våpen er blant annet atomvåpen, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.

Ved den siste gjennomgangen av fondene våre, ble det avdekket noe vi helst skulle vært foruten. Flere av de aller største fondene vi har på fondslisten vår er involvert i det vi, og ISS-Ethix, mener er atomvåpenrelatert virksomhet. Oljefondets etikkråd er ikke enig i at selskapene det gjelder er investert i atomvåpenrelatert virksomhet. De mener at selskapene produserer deler som ikke inngår i atomvåpen, og heller ikke er en nøkkelkomponent til atomvåpen. Sakens kjerne er altså uenighet rundt hva som regnes som nøkkelkomponent til atomvåpen.

Er strategiske ubåter nøkkelkomponenter?  

I 2017 bestilte Etikkrådet en uavhengig rapport om hva som regnes som en sentral komponent i et atomvåpen. I rapporten står det at komponenter med følgende egenskaper kan være grunnlag for eksklusjon: Såkalte leveringsplattformer som ikke har annet formål enn å levere kjernevåpen, bør anses som sentrale komponenter. I praksis gjelder dette i første omgang undervannsbåter og komponenter til slike. Anbefalingen var derfor at britiske Dreadnaught-ubåter må regnes som nøkkelkomponenter til atomvåpen fordi:

• En Dreadnaught-/Ohio-klasse ubåt ikke har annet formål enn å skyte ut Trident-atomraketter.
• Ubåten i seg selv er avgjørende for å kunne skyte ut rakettene. Den er en del av utskytningsrampen.
• Ubåten er spesialdesignet for å kunne avfyre Trident-raketter.

Etikkrådet velger å ikke følge anbefalingen, og hevder på spørsmål fra Sbanken at ubåtene er å betrakte som transportsystemer for atomraketter. Vi har leid inn eksperter på kontroversielle våpen, og de er tydelig på at ubåtene det er snakk om ikke brukes til å frakte en rakett fra A til B. Til tross for det velger de som rådgir bruken av oljepengene våre, å betrakte det som et transportsystem. 

I årsrapporten for 2017 begrunner Etikkrådet også sitt valg med hva andre forvaltere gjør. Samtidig viser forvalterne til Oljefondets liste over ekskluderte selskaper. Vi mener Oljefondet bør fylle rollen de har hatt - som forbilde og standard for samfunnsansvarlige investeringer i Norge, og som en foregangsinvestor i verden. Vi forventer at Norge, som en innflytelsesrik investor og verdens rikeste land, fortsetter å gå foran med et godt eksempel. 

Om ikke annet burde Etikkrådet være tydeligere i kommunikasjonen sin. Å si at de ikke investerer i atomvåpen er i beste fall villedende.

Informasjon til deg som kunde:

Vi jobber nå med å gå gjennom fondene vi tilbyr, og kommer til å introdusere et nytt blad i den etiske merkingen vår. Det nye merket, ett gult blad, vil gjelde for fond som ellers holder en høy etisk standard, men som er investert i selskaper som vi mener er involvert i atomvåpen. Disse selskapene står ikke på eksklusjonslisten til Oljefondet.

Det er viktig for oss å presisere at det ikke er forvalterne vi merker, men noen av fondene deres. Norske forvaltere spesielt har vært viktige bidragsytere til å drive etiske investeringer framover og vi tror også de vil være det i framtiden.

Det vil ta litt tid før vi har fullstendig oversikt over hvilke fond som blir merket. Alle kunder som har de aktuelle fondene vil motta en e-post fra oss.

Vi vil at du som kunde skal ta dine egne valg, og vi mener at det i dette tilfellet er på sin plass at vi informerer om det vi vet.