Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Å spare eller ikke spare i nedgangstider

Mange er bekymret når markedet faller. Men hva gjør du da? Stopper du spareavtalen din, eller lar du den løpe som normalt? Svaret er egentlig enkelt, men er kanskje ikke det du tror. 

Ingen kan forutse hvordan aksjemarkedet kommer til å se ut i framtiden. Det er både praktisk og teoretisk umulig. 

La oss til tross for det late som jeg hadde en magisk spåkule i 2008 der jeg med sikkerhet kunne spå nedgangstider.

Du fikk låne min magiske spåkule. I spåkulen så du klart og tydelig alle de dystre spådommene. Du så nedgangstider, konkurser og regjeringsskifter i flere viktige og dominerende nasjoner. Planen din var å spare de neste 10-40 årene med en månedlig spareavtale i fond. Nå fikk du to valg:

1. Fortsette spareavtalen
2. Stoppe spareavtalen

Hva ville du gjort?

Valget kan virke åpenbart, men sannheten er en annen enn hva det naturlige instinktet ditt forteller deg.

Mange stanser spareavtalene sine i urolige børstider. Den logiske forklaringen er at man ikke ønsker å putte penger inn i noe som ser ut som et tapssluk. Du tenker kanskje at det er logisk, men det er faktisk feil.

Å la en spareavtale fortsette og faktisk spare mer er sannsynligvis det lureste du kan gjøre i en periode med økonomisk usikkerhet. 

All historie viser at det er det er det du bør gjøre, og historiske trekk noe man bør dra lærdom av, spesielt når det gjelder fond og sparing.

Helt siden 1983 har det vært mange perioder med fall som er like store som det vi ser på børsene nå. Med en spåkule kunne man ha stanset spareavtalene sine, ikke kjøpt fond og heller latt sparingen gå inn på en bankkonto eller høyrentekonto hver gang et fall i aksjemarkedene inntraff. 

Ta en titt på denne grafen:


Graf som sammenligner spring i fond når spareavtalen stoppes og ikke stoppes

1,62 millioner kroner i avkastning? Ja, takk!

Eksempelet viser den historiske utviklingen på Oslo Børs fra 1983 og frem til i dag.

  • Den røde linjen viser verdien på sparepengene dine hvis du hadde stoppet den månedlige spareavtalen og latt spareavtalen gå inn på bankkonto hver gang børsen falt med 10 prosent, og deretter startet spareavtalen opp igjen når børsen hadde hentet inn det tapte.
  • Den grønne linjen viser en spareavtale der du ikke hadde stoppet spareavtalen, men fortsatt å kjøpe nye fondsandeler i nedgangstidene – slik jeg råder deg til å gjøre nå.


Som du ser gir de to alternativene enorme forskjeller i sluttsum. En spareavtale der du er tro mot den langsiktige planen din og ikke har endret på noe til tross for et børsfall, ville gitt mer enn 1,6 millioner kroner mer i sparepenger enn om du hadde gjort endringer på grunn av usikkerhet. Dette tilsvarer en forskjell i årlig avkastning på hele 2,65 prosent. I dette tilfellet tilsvarer det hele 1,6 millioner kroner.

Tenk hvor mye du kan gjøre med disse pengene, enten drømmen er å pusse opp huset, investere i hytte på fjellet eller ta et friår i Karibien. Tenk på det du drømmer om - det er faktisk realistisk å oppnå.

Kjøper du fond kun i gode tider, så kjøper du alltid på topp.

Prisene er høyere og potensialene for vekst mindre. Dette er årsaken til at man ikke burde gjøre drastiske valg som å gå ut av en spareavtale til tross for at markedet på ett bestemt tidspunkt tilsier at man burde det. På kort sikt vil du tjene på å stanse spareavtalen – men bare frem til børsen snur.

Så hva gjør du, da? Jeg vet godt hva jeg skal gjøre med mine sparepenger, og håper å ha gjort deg noe klokere nå på hva du skal gjøre med dine.

God sparing!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Er du usikker på hvilke fond du skal velge eller har andre spørsmål om sparing kan du snakke med en av våre rådgivere.

Snakk med Magnus Selven

Spareøkonom

Magnus Selven