Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Vi har signert Grønnvaskingsplakaten

Kort fortalt betyr det at vi ikke skal kalle produkter eller aktiviteter for bærekraftige hvis de ikke bidrar til å gjøre verden bedre - selvfølgelig!


Grønnvaskingsplakatens 10 prinsipper går som hånd i hanske med verdiene våre #skvær, #enkel, #åpen og #vennlig rebell. Derfor var det en smal sak for oss å stille oss bak budskapet om å kommunisere vårt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft ærlig og redelig. 

 

Sbankens verdier og markedsføringsstartegi

I vår Policy for etikk og forretningsatferd beskriver vi hvordan vi  jobber for å ivareta kundenes tillit og opprettholde en høy etisk standard. 

#åpen: vi er åpne og ærlige, vi gir frihet til å velge, og har ingen skjulte kostnader eller agendaer, vi kommuniserer hvorfor vi gjør det vi gjør

#enkel: vi gjør hverdagen enklere, vi forstår folks behov og gir rett hjelp til rett tid, vi gjør det enkelt å ta smarte valg

#skvær: vi behandler alle rettferdig og som likeverdige, vi tror på en fair deal som tjener både kunder, medarbeidere, eiere og samfunnet

#vennlig rebell: vi er modige og utfordrer etablerte sannheter, vi er lekne og tør å feile, vi er annerledes og utvikler de beste løsningene i felleskap med andre, vi er uredde i møtet med uredelighet

Om markedsføring og kommunikasjon er det viktig for oss at ethvert budskap er saklig og korrekt. Vi skal ikke bidra til at markedet generelt eller kunder spesielt får et urealistisk bilde av oss som bank eller våre produkter og tjenester. Markedsføring av Sbanken skal bidra til sunn konkurranse. Derfor kan vi med hånden på hjertet stille oss bak alle de ti prinsippene i Grønnvaskingsplakaten.

Les mer om hvordan vi jobber med samfunnsansvar, etikk og bærekraft her

Her kan du enkelt investere i fond som ikke er grønnvasket, men faktisk oppfyller en rekke internasjonale bærekraftstandarder. 

 

Bærekraftsaktivistene bak plakaten

Initiativet Grønnvaskingsplakaten startet med et debattinnlegg i Finansavisen der fem “bærekraftsaktivister”, som alle jobber profesjonelt med bærekraft,  hadde fått nok av at store bedrifter kastet rundt seg med ord som grønn og bærekraftig uten å ha belegg for påstandene de kommer med. Deretter tok de kontakt med Skift som sammen med initiativtakerne og Miljøstiftelsen Zero utarbeidet et forslag til plakat som så ble sendt til WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender for innspill. Forbrukertilsynet har også gitt verdifulle innspill underveis. Det endte opp med ti prinsipper som ifølge initiativtakerne skal være en veileder og rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. 

 

Ikke bare klima

Plakaten definerer begrepet grønnvasking bredere enn til kun å handle om klima og miljø, og er laget for å kunne favne alle FN’s 17 bærekraftsmål. Etter vår deginisjon driver man altså med grønnvasking dersom man for eksempel utad påstår at man er opptatt av mangfold, men ikke gjør noen faktiske grep med dette i virksomheten.