Hopp til innhold

Slik kan sparepengene dine påvirke klimaet

Vi vil gjøre det enkelt for deg å finne fond som kan bidra til å redusere verdens karbonutslipp. Derfor har vi merket fond med ja eller nei for «Lav CO2-risiko». Enklere blir det ikke. Sparepengene dine kan gjøre en forskjell - både for lommeboken din og for klimaet.


Lavkarbon-merking av fond er det nyeste verktøyet vi gir deg som kunde for å investere i en bærekraftig framtid. Et ja på «Lav C02 merking» blir gitt av vår leverandør av fondsdata, Morningstar, til fond som scorer lavt på karbonrisiko og som har lav eksponering mot fossilt brensel. Betegnelsen er en indikator på at selskapene i fondsporteføljen er i tråd med overgangen til en lavkarbonøkonomi.

Allerede i 2010 begynte vi med etisk merking av fond. Merkingen viser i hvilken grad selskapene i de ulike fondene tar blant annet menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, korrupsjon og klima på alvor. Hvis du er opptatt av disse bærekraftsaspektene i tillegg til lavkarbon, kan du dermed velge fond som både har «lav co2-risiko» og to grønne blader på vår etiske skala. I fondslisten vår finner du enkelt oversikt over hvilke fond dette gjelder.  

Samarbeid for å håndtere globale utfordringer

Vi har forpliktet oss til å drive bank i tråd med verdens første globale rammeverk for bærekraftig bankvirksomhet, Principles for Responsible Banking. Det er nå ett år siden prinsippene ble lansert av FNs miljøprogram for finanssektoren (UNEP FI). Nesten 200 banker i hele verden har signert prinsippene, og dermed forpliktet seg til å drive bank i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Dine valg - vårt ansvar?

I tråd med prinsipp nummer tre av FNs Prinsipper for ansvarlig bankdrift, har vi fokus på å oppmuntre og tilrettelegge for at du som kunde kan ta ansvarlige valg i din hverdag.

Som bank har vi derfor et ansvar for å opplyse deg om hvordan dine valg påvirker mennesker og kloden vår. Vi kan ikke velge for deg, men vi skal gjøre det vi kan for at du skal ta gode valg for din egen økonomi og for den globale utviklingen.

Etiske investeringer lønner seg

Kundene våre er knallgode på etisk sparing. Fondssparerne våre har valgt å plassere over 90% av pengene sine i fond med positiv etisk profil. Det er gjort flere studier som viser at etiske investeringer lønner seg. Her kan du lese mer om hvordan du kan la sparepengene vokse i etiske fond

Etter børsnedgangen tidligere i år har grønne aksjer gitt god avkastning. Flere av aksjene ble også vurdert som tryggere enn andre aksjer under koronakrisen. Hittil i år har den råvaretunge Hovedindeksen på Oslo Børs falt med over åtte prosent. Til sammenligning har fossilfrie aksjer steget med over åtte prosent i samme periode.

Øker takten for å nå klimamål

I februar i år meldte Norge inn et forsterket klimamål under Parisavatalen. Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med utslippene i 1990. Europakommisjonen vil også oppjustere EUs klimamål for 2030 fra 40 til minst 55 prosent utslippskutt sammenlignet med 1990-nivået. EU har uttalt mål om klimanøytralitet innen 2050.

Her kan du se hva verdens banker har gjort for å tilpasse seg FNs Prinsipper for ansvarlig bankdrift (lenke til UNEP FI åpnes i ny fane).

 

Start din bærekraftige sparing