Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

På vei mot en enklere bankverden

Nå kan du se opplysninger fra kontoer du har i andre banker hos oss.


EU-direktivet PSD2 trer i kraft i 2019 og skal gi deg mulighet til å se alle kontoene dine på ett sted. Vi begynner allerede nå, og har inngått samarbeid med flere norske banker.

Ikke alle banker er klare til å dele kontoinformasjon, men flere banker vil komme til i løpet av 2019. Sjekk om din bank er klar ved å velge 'Legg til konto fra annen bank' på totaloversikten.

Enklere bankhverdag

Inntil videre er det brukskontoer og enkelte sparekontoer du kan se i nettbanken din. Det er ikke mulig å hente informasjon om for eksempel lån og verdipapirer. Kontoene vil vises med de fem siste transaksjonene, saldo, disponibelt beløp, kontonummer og kontonavn.

Innføringen av PSD2 fører til store endringer i finansbransjen. Først og fremst vil det gjøre det enklere å holde oversikt over alle bankkontoene sine uten å måtte logge seg på flere forskjellige steder.

- Vi skal levere banktjenester som løser reelle problemer for kundene og er relevante i deres hverdag, sier Christoffer Hernæs som er leder for innovasjon og utvikling i Sbanken.

Må samtykke til visning

Etter hvert er det meningen at du skal kunne betale regninger og få full oversikt på ett sted – helt uavhengig av hvilke banker du bruker. PSD2 vil bli fullt implementert i norske banker i løpet av 2019.

Deling av kontoopplysninger mellom banker er mulig kun når du har gitt samtykke til det. For å tillate visning av kontoer fra andre banker, må du legge til kontoen fra totaloversikten. Du kan når som helst fjerne kontoer fra oversikten eller trekke tilbake samtykket til kontovisning.

Samarbeidet mellom bankene er innledet og tilrettelagt av finansklyngen Finance Innovation.