Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Går renten mot null?

(20. mars 2015) Vårt naboland i øst har i dag en styringsrente som er negativ. Lav rente er også en fellesnevner lenger sør i Europa, og enkelte europeiske land har hatt negativ rente en stund. Selv om renten ble holdt uendret i rentemøtet på torsdag, er det forventninger om at også den norske renten skal videre ned.

Den 18. mars 2015 kuttet Sverige renten fra -0,10 prosent til -0,25 prosent. Dette er den laveste renten i svensk historie. Lav rente er også en fellesnevner lenger sør i Europa. Norge har i dag en styringsrente på 1,25 prosent og sentralbanksjef Øystein Olsen sa på pressekonferansen torsdag at det fortsatt er utsikter til renten blir satt ned i løpet av dette halvåret.

Hvorfor kuttes renten?

Å sette ned renten er et virkemiddel for å få fart på økonomien og øke inflasjonen. I Sverige har inflasjonen ligget langt under det som er målet for Riksbanken, og grunnet den svake prisveksten har svenskene sett seg nødt til å senke renten. 

- I Norge er vi ikke så langt unna inflasjonsmålet, men det er andre faktorer som gjør at renten trolig kuttes nå. Norge er en oljenasjon og oljeprisfallet i høst har gjort at oljeinvesteringer har gått ned. Med fallende oljeinvesteringer ventes det økt arbeidsledighet og svakere lønnsvekst. Med avtagende vekst vil ikke Norge lenger ha like stort fortrinn som vi historisk har hatt mot andre land rundt oss. En rentenedsettelse er et virkemiddel som brukes for å stimulere til økonomisk vekst, og Norges Bank vil trolig bruke denne for å være føre var, sier Magnus Selven, investeringsrådgiver i Skandiabanken.

-  En annen faktor er at store rentekutt vil føre til svakere krone, noe som også kan bidra til en sterkere vekst. Men hva om oljeprisen stiger? Da vil trolig kronen styrke seg, noe som taler for ytterligere press om å holde rentene lave, legger Selven til.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) ser for seg at pengemarkedsrenten (renten på lån mellom banker) vil følge etter styringsrenten til Norges Bank. En lavere pengemarkedsrente vil påvirke bankene direkte og sannsynligvis føre til en enda lavere rente ut mot kundene. 

Hvorfor er inflasjon så viktig?

Inflasjon er vekst i prisnivået. Prisene stiger og pengene blir mindre verdt. De varene du får kjøpt for 100 kroner i dag vil du ikke kunne kjøpe for 100 kroner om 10 år. Husker du sist en krone-is kostet 1 krone? Det var i 1970. I dag koster den godt over 20 kroner.

I motsatt tilfelle vil inflasjonen jobbe for deg hvis du har lån. 2 millioner kroner i lån i dag vil ikke være like mye som å ha 2 millioner i lån om 10 år fordi prisnivået og lønnsnivået stiger over tid. En lav inflasjon øker lånekostnader, noe som gir mindre penger til overs til forbruk og investeringer, og dermed lavere økonomisk vekst. Dette er noe av årsaken til at man bør ha en inflasjon på et visst nivå. 

Hvordan påvirker dette deg som sparekunde?

Som kjent har rentene på innskudd vært lave over en lengre periode, og det kan se ut som dette fortsetter. Når inflasjonen er høyere enn innskuddsrenten taper du penger på å ha pengene stående på bankkonto. Husker du eksempelet om at du ikke får det samme for pengene dine i fremtiden fordi prisnivået stiger? 

Nå er vi inne i et scenario der prisnivået (inflasjon) stiger mer enn  det du får i innskuddsrente. Flere av våre kunder har allerede forstått dette og vi har sett en voldsom vekst av kunder som plasserer penger i fond. Dette gjør de lurt i – historien viser nemlig at man har fått mye mer igjen for pengene ved å plassere i fond enn på en bankkonto.

Artikkelen baseres på Skandiabankens vurdering av markedet. Den vurderingen som måtte komme til uttrykk i artikkelen må ikke oppfattes som garanti, forsikring eller løfte, og artikkelen skal ikke oppfattes som et tilbud eller en anbefaling. Skandiabanken fraskriver seg ansvar for investeringer gjort på bakgrunn av informasjon gitt i artikkelen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Vanlige spørsmål om spareavtale

Hva er en spareavtale?

En spareavtale i Sbanken er fast sparing i fond som du kan velge skal skje; månedlig, hver 14. dag, ukentlig eller kvartalsvis. Gjennom en spareavtale kjøper du andeler i ett eller flere fond gjennom automatiske trekk. I nettbanken kan du når som helst endre sparebeløpet, trekkdato eller stoppe trekket. Du får også daglig verdioppdatering i nettbanken.

Minste beløp for en spareavtale er 300 kroner per trekk.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er fordelene ved sparing i fond?

Det er flere fordeler. Den viktigste grunnen er at du over tid vil oppnå en meravkastning i forhold til annen sparing. En annen fordel er at du ikke selv trenger å være ekspert på aksjer for å kunne delta i den meravkastning som aksjemarkedet over tid gir. Du overlater til profesjonelle forvaltere å kjøpe og selge verdipapirer for deg. Det kreves heller ikke store beløp for å spare i fond.

Minstebeløpet for fondssparing hos oss er 300 kroner ved engangskjøp, og 300 kroner ved spareavtaler. Sparing i fond er dessuten den enkleste og billigste veien til utenlandske aksjer.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når er det best å kjøpe fondsandeler?

Det ideelle er å kjøpe når kursene er lave, eller markedet er i bunn. Dessverre er det slik at du ikke vet om markedet har nådd bunnen, før markedet igjen er på vei oppover. Det er gjort flere sammenligninger for å avdekke hvilken meravkastning du hadde fått, dersom du følger en indeks eller et marked gjennom ett helt år, og klarte å kjøpe på bunn og å selge på topp. Sammenligningene viser at meravkastningen ikke er på mange prosent, men da forutsettes det altså at du klarer å treffe markedet. I det lange løp vil derfor tidspunktet for investeringen spille mindre rolle. Faktisk så er kanskje den beste måten å dra fordel av disse svingningene å starte en spareavtale.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken mulighet er det for at jeg kan tape pengene mine ved sparing i fond?

Jo lengre tidshorisont du har, jo lavere er risikoen. Selv om aksjemarkedet i perioder kan utvikle seg negativt, vil markedet over tid utvikle seg positivt.

Det er derfor viktig å være langsiktig (minimum 4-5 år) for å redusere risikoen. Samtidig oppnår du en risikospredning gjennom at fondet investerer i mange enkeltaksjer, i motsetning til å investere alt i en enkelt aksje. Velger du fond som også investerer bredt, både bransjemessig og geografisk, reduserer du risikoen ytterligere.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er spareavtale like trygt som banksparing?

Spareavtale i fond og banksparing har ulike fordeler og ulemper.

Banksparing egner seg bra til kortsiktig oppbevaring av bufferkapital. Over lang til kan du imidlertid forvente at banksparing gir liten eller ingen økt kjøpekraft på grunn av lav rente på innskudd, inflasjon og skatt.

En spareavtale i fond er mer risikabel, men det er forskjell på den langsiktige og den kortsiktige risikoen. Sparer du over år er det historisk større sannsynlighet for å få en mye bedre avkastning på sparepengene enn gjennom banksparing.

Hvilke fond en spareavtale investerer i vil også påvirker hvilke svingninger du må regne med at sparepengene dine vil ha. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Må jeg skatterapportere en spareavtale?

Sbanken utfører skatterapporteringen på dine fond for deg. Alt du må gjøre er å sjekke at selvangivelsen stemmer.

Det finnes to hovedtyper fond - rentefond og aksjefond. Regelen for hvordan disse beskattes er ulike:

Rentefond:
Rentefond (obligasjons- og pengemarkedsfond) beskattes årlig, på samme måte som renteinntektene ved vanlig banksparing. Du skatter for renteinntektene fondet har hatt frem til 31.12. Eventuell kursgevinst eller kurstap som følge av renteendringer i markedet beskattes ikke før realisasjon.

Aksjefond:
Ved sparing i aksjefond belastes skatt først når du selger andelene dine, og det er kun gevinsten du har hatt i forhold til anskaffelsesverdi som blir beskattet, fratrukket skjermingsfradrag. Om du skulle selge et fond med tap kan dette trekkes fra på skatten.

Skjermingsfradraget og den utsatte skatten blir forklart nærmere under:

  • Skjermingsfradraget
    For aksjefond er en del av avkastningen «skjermet» for beskatning. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert år du eier andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger skjermingsfradraget er skattepliktig. Dette vil si at den risikofrie delen av avkastningen (skjermingsfradraget) vil være skattefri for deg som investor. Sparer du i bank, må du årlig skatte 24 prosent for hele renteinntekten.
  • Skattekreditt
    Ettersom gevinsten ikke beskattes før det året du selger dine aksjer- eller kombinasjonsfond utsetter du skattebetalingen. Denne effekten kalles skattekreditt, og kan utgjøre en stor fordel over tid. Skattekreditt kan sammenlignes med et rentefritt lån fra staten. I stedet for at staten krever inn skatt hvert år, vil du få beholde pengene til du selger og kan få avkastning også på den delen som du «låner» av staten.
Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Tilbyr Sbanken sparing til barn?

Ja, du kan enkelt opprette en spareavtale i fond under Start spareavtale. Her kan du velge en av våre anbefalte sparepakker, eller sette sammen en sparepakke selv.

Sparepakken Barnesparing passer ypperlig for sparing til barn dersom du tenker å spare i 5-10 år. Du kan selvsagt endre eller avslutte spareavtalen når du måtte ønske, og det er ingen kostnader tilknyttet dette.

Alternativt kan du starte en tradisjonell banksparing ved å opprette en fast overføring til ønsket konto.

Sparing i barnets eget navn
Det er ikke mulig å spare i barnets navn i Sbanken, men både fondsandeler og innskudd kan overføres til barnet når det er fylt 18 år og har et eget kundeforhold i Sbanken.

Sparer du til barnet i ditt kundeforhold har du mulighet til å selv velge navn på både spareavtale og konto, for eksempel navnet på barnet du sparer til.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

(Publisert 18.03.15 10:52 - Oppdatert 18.03.15 11:58)