Hopp til innhold

Frister for jul og nyttår 2023

Her finner du praktisk informasjon om frister for overføringer og betalinger - før julefreden senker seg for alvor.


Betaling før jul

Siste forfallskjøring for regninger før julaften er fredag 22. desember klokken 14:00. 

Hvis du registrerer en betaling etter klokken 14:00 får ikke mottaker beløpet før jul, selv om du velger Belast umiddelbart. Første forfallsdato etter julaften er onsdag 27. desember.

Straksbetaling til privatpersoner i andre banker er mulig i hele perioden. Straksbetalinger vil være disponibelt på konto hos mottaker med en gang uansett tidspunkt for betaling. Overføring og betaling innenfor Sbanken skjer med en gang hvis betalingen legges inn med forfall samme dag.

Betaling før jul til utlandet

Siste forfallskjøring for utenlandsbetalinger før julaften er fredag 22. desember klokken 18:30. Første forfallskjøring etter julaften er onsdag 27. desember klokken 06:00.

Betalinger til utlandet kan i noen valutasorter ta to virkedager.

Betaling før nyttår 

Siste forfallskjøring for regninger i 2023 er fredag 29. desember klokken 14:00. Første forfallsdato etter nyttårsaften er tirsdag 2. januar 2024. 

Overføring innenfor Sbanken skjer med en gang hvis betalingen legges inn med forfall samme dag.

Betaling før nyttår til utlandet

Siste forfallsdato for utenlandsbetalinger i 2023 er fredag 29. desember klokken 11:00.

Betalinger til utlandet kan i noen valutasorter ta to virkedager. Hvis mottaker skal ha pengene før jul eller nyttår, anbefaler vi at du legger inn betalingen i god tid. Første forfallsdato etter nyttårsaften er tirsdag 2. januar 2024.

SMS-bank 

SMS-banken og SMS-vennebetaling – innenfor Sbanken: Overføring mellom egne og andre kunders konto går umiddelbart i hele perioden hvis betalingen legges inn med forfall samme dag.

SMS-banken og SMS-vennebetaling – utenfor Sbanken: Frist for overføring følger de samme tidene som for regningsbetaling. Se betalingsfrister.

Frister for fond og aksjer

Aksjehandel 

Siste handelsdag for aksjer før nyttår er 29. desember 2023 klokken 16:25.

Handler gjort inneværende år skal automatisk komme med på skatteåret for 2023. Du må likevel selv kontrollere at handler som blir gjennomført de siste ukene i desember er kommet med. Hvis du oppdager at en handel ikke er registrert, må du føre den i skattemeldingen din selv.

Fondshandel

Hvis du vil ha fondshandel registrert i 2023 må du legge inn ordren senest 27. desember 2023. 

Overføring til IPS

For at vi skal kunne garantere at du får skattefordelen for IPS i 2023, må du kjøpe fond på IPS-kontoen senest torsdag 28. desember klokken 23:59.

Frister for andre tjenester 

BSU

BSU-innbetaling (overføring mellom egne kontoer) til en eksisterende BSU-konto må gjøres senest 29. desember 2023 klokken 12:00.

Skal du overføre penger til BSU-kontoen din fra en annen bank, må du først sjekke når siste forfallstidspunkt er satt hos dem, sånn at du er sikker på at beløpet godskrives BSU-kontoen din hos oss i 2023.

Hvis du vil flytte BSU til Sbanken før nyttår, er det best at du gjør årets innskudd i den banken du er i dag, før du starter flyttingen. Da er du sikker på at du får hele BSU-fordelen for 2023. 

Lån i Sbanken

Siste frist for å foreta en ekstra innbetaling på billån, boliglån og forbrukslån er 28. desember klokken 14:00.

Innbetalinger etter dette blir registrert som innbetaling for 2024.

Årsoppgave for 2023

Årsoppgaven blir tilgjengelig i nettbanken innen 31. januar 2024. 

Beholdningsoppgave og realisasjonsoppgave for fond vil være tilgjengelig innen 15. februar 2024. Du finner årsoppgaven under personikonet når du er innlogget. Hvis du har spørsmål om årsoppgaven kan du ta kontakt på aarsoppgaven@sbankendnb.no.