Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Frister jul og nyttår 2022

Betaling før jul

Siste forfallskjøring for regninger før julaften er fredag 23. desember klokken 14:00. Hvis du registrerer en betaling etter klokken 14:00 får ikke mottaker beløpet før jul, selv om du velger Belast umiddelbart. Første forfallsdato etter julaften er tirsdag 27. desember.

Straksbetaling til privatpersoner i andre banker er mulig i hele perioden. Straksbetalinger vil være disponibelt på konto hos mottaker med en gang uansett tidspunkt for betaling. Overføring og betaling innenfor Sbanken skjer med en gang hvis betalingen legges inn med forfall samme dag.

Betaling før jul til utlandet

Siste forfallskjøring for utenlandsbetalinger før julaften er fredag 23. desember klokken 18:30. Første forfallskjøring etter julaften er tirsdag 27. desember klokken 06:00. Betalinger til utlandet kan i noen valutasorter ta to virkedager.

Betaling før nyttår 

Siste forfallskjøring for regninger i 2022 er fredag 30. desember klokken 14:00. Første forfallsdato etter nyttårsaften er mandag 2. januar 2023. Overføring innenfor Sbanken skjer med en gang hvis betalingen legges inn med forfall samme dag.

Hvis beløpet av regnskapsmessige årsaker må være bokført i 2022, må betalingen legges inn senest 30. desember klokken 21:50.

Betaling før nyttår til utlandet

Siste forfallsdato for utenlandsbetalinger i 2022 er fredag 30. desember klokken 18:30. Betalinger til utlandet kan i noen valutasorter ta to virkedager. Hvis mottaker skal ha pengene før jul eller nyttår, anbefaler vi at du legger inn betalingen i god tid. Første forfallsdato etter nyttårsaften er mandag 2. januar 2023.

SMS-bank 

SMS-banken og SMS-vennebetaling – innenfor Sbanken: Overføring mellom egne og andre kunders konto går umiddelbart i hele perioden hvis betalingen legges inn med forfall samme dag.

SMS-banken og SMS-vennebetaling – utenfor Sbanken: Frist for overføring følger de samme tidene som for regningsbetaling. Se betalingsfrister.

Frister for fond og aksjer

Aksjehandel 

Siste handelsdag for aksjer før nyttår er 30. desember 2022. Handler gjort inneværende år skal automatisk komme med på skatteåret for 2022. Du må likevel selv kontrollere at handler som blir gjennomført de siste ukene i desember er kommet med. Hvis du oppdager at en handel ikke er registrert, må du føre den i skattemeldingen din selv.

Fondshandel

Hvis du vil ha fondshandel registrert i 2022 må du legge inn ordren senest 22. desember 2022. 

Overføring til IPS

For at vi skal kunne garantere at du får skattefordelen for IPS i 2022, må du kjøpe fond på IPS-kontoen senest fredag 30. desember klokken 23:59.

Frister for andre tjenester 

BSU

BSU-innbetaling (overføring mellom egne kontoer) til en eksisterende BSU-konto må gjøres senest 30. desember 2022 klokken 12:00. Skal du overføre penger til BSU-kontoen din fra en annen bank, må du først sjekke når siste forfallstidspunkt er satt hos dem, sånn at du er sikker på at beløpet godskrives BSU-kontoen din hos oss i 2022.

Hvis du vil flytte BSU til Sbanken før nyttår, er det best at du gjør årets innskudd i den banken du er i dag, før du starter flyttingen. Da er du sikker på at du får hele BSU-fordelen for 2022. 

Lån i Sbanken

Siste frist for å foreta en ekstra innbetaling på billån, boliglån og forbrukslån er onsdag 29. desember. Innbetalinger etter dette blir registrert som innbetaling for 2023.

Årsoppgave for 2022

Årsoppgaven blir tilgjengelig i nettbanken innen 31. januar 2023. Beholdningsoppgave og realisasjonsoppgave for fond vil være tilgjengelig innen 15. februar 2023. Du finner årsoppgaven under personikonet når du er innlogget. Hvis du har spørsmål om årsoppgaven kan du ta kontakt på aarsoppgaven@sbanken.no.

Frister for bedriftskunder 

Er du kunde hos Sbanken bedrift? Da har du de samme fristene som for privatkunder.