Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Betale ned på boliglån eller investere i fond?

Det er lett å tenke at du bør bruke penger du har til overs til å betale ned ekstra på boliglånet. Men hva er det smarteste egentlig? 

Er det best å betale ned boliglånet fortest mulig? Eller bør du investere pengene i stedet? Hva bør man egentlig gjøre når boliglånsrenten er lavere enn forventet avkastning fra aksjefond?

Nedbetaling av boliglån

I utgangspunktet er det aldri lønnsomt å ha lån, siden du tross alt betaler for det. Søker du avdragsfrihet, betyr det uansett økte rentekostnader. Kanskje er det riktig for deg å betale ned på lånet så raskt som mulig. Har du derimot betalt ned lånet til et nivå du er komfortabel med, kan det være verdt å sjekke ut alternativer.

Nedbetaling av boliglån er en trygg, forutsigbar sparing. Det kan være en fin måte å bygge egenkapital til boligoppgraderinger, siden avkastningen på boligsparingen din følger boligmarkedet. Du tar altså lite risiko dersom målet ditt er å bruke sparingen din til en ny og større bolig. Ulempen er at pengene ikke er lett tilgjengelig hvis du trenger det til noe annet enn bolig.Trenger du penger, må du søke om å låne mer på boligen eller selge den.

Sparing i fond

Langsiktig sparing i fond er smart når du ønsker å ha sparemidlene dine tilgjengelig. Sparer du til noe annet enn bolig, kan fondssparing være et bedre alternativ. Fondssparing gir deg økt fleksibilitet, samtidig som du kan spre risikoen over flere markeder.

Ønsker du å «flytte» sparing fra bolig til aksjefond kan du opprette en spareavtale og bremse avdragsbetalingene dine tilsvarende. Lånet ditt blir stående mer i ro, men du bygger sparing som er lettere tilgjengelig for deg.

En fast spareavtale i fond har mange fordeler:

 • Ingen bindingstid - du kan selge fond hvis du plutselig trenger pengene
 • Fleksibelt - sparebeløp og trekkdato kan du endre selv - når som helst
 • Hvis du vil hoppe over en måned, er det bare å trykke pause

Her kan du starte en spareavtale og komme kjapt i gang med fondssparing.

Så – hva er best for deg?

For de fleste, vil nok det riktige svaret være en mellomting mellom de to, i alle fall slik som verden ser ut i dag. De fleste sparer til flere ting, og forventet avkastning i aksjefond er høyere enn den renten du må betale for boliglånet ditt i dag. Samtidig kan det føles skummelt å bremse nedbetaling av boliglånet, med den ekstra rentekostnaden det innebærer.

Det du bør tenke gjennom er hva du sparer til, og om du trenger å ha sparemidlene tilgjengelig. Hvor lenge du skal spare har også noe å si for hvor trygg du kan være på å få den avkastningen fra aksjefond du forventer.

Er du veldig usikker kan du alltids ta en prat med oss for råd.

Men ikke glem at uansett hvordan du velger å spare – så investerer du i framtiden din.

Avanserte spareråd – helt enkelt

Uansett om drømmen din er liten eller stor, kan sparing i fond hjelpe deg å nå den.

Vi har gjort det enkelt for deg å komme i gang. Spareroboten finner fond for deg og setter opp en skreddersydd spareplan. Alt er selvsagt digitalt, og du trenger kun å svare på noen spørsmål for å hjelpe oss å finne ut hva som passer best for deg.

Med spareroboten kan du spare som en proff – uten at du trenger å lære deg alt om fond og sparing.

Slik fungerer det Prøv spareroboten

Spørsmål om fondshandel

Hva er et fond?

Et fond er en kollektiv investering hvor mange investorer går sammen om å kjøpe aksjer eller rentepapirer. Fondet har en profesjonell forvalter til å styre investeringene, for å gi deg best mulig avkastning. Forvalterne gjør de investeringer de til en hver tid mener er de beste, med ett overordnet mål om å slå markedet som helhet. Dette gjør at du som fondssparer ikke trenger mye forkunnskaper eller holde deg oppdatert på hva som skjer i markedet for å kunne spare i fond.

Forvalteren legger dine penger inn i den samme potten som de andre investorene. Summen av alle pengene blir kalt fondets aktiva eller fondets forvaltningskapital. Forvalteren investerer deretter forvaltningskapitalen i aksjer, obligasjoner eller en kombinasjon av disse (enkelte fond investerer i mer komplekse verdipapirer). Aksjene eller obligasjonene blir gjerne kalt fondets beholdninger og summen av alle beholdninger kalles gjerne for fondets portefølje.

Fondets type avhenger av hvilke verdipapirer fondet investerer i. For eksempel aksjefond investerer naturlig nok i aksjer, globalt aksjefond investerer i aksjer i hele verden, mens andre fond investerer utelukkende i norske aksjer. Andre typer fond er rentefond (eller obligasjonsfond) og kombinasjonsfond. Du, som investor, får hele fondets portefølje i miniatyr uavhengig om du investerer mye eller lite i fondet. 

Investerer du i fond får du med andre ord god spredning i investeringene selv med små beløp.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva menes med ulike fondstyper?

Det finnes mange ulike typer verdipapirfond. Hvilken som passer deg er individuelt og avhenger blant annet av ønsket risiko og tidshorisont. Ta gjerne kontakt med en rådgiver som hjelper deg med å finne de fondene som passer deg med fokus pådine behov - helt uforpliktende.

Likviditetsfond

Et likviditetsfond låner ut kortsiktige lån (varighet under 1 år) til ulike bedrifter. Bedriftene betaler da rente på disse lånene, og denne renten tilfaller deg som «utlåner», minus forvaltningsavgiften. Forvaltere passer på at pengene blir lånt ut til sikre bedrifter med god kredittrating, slik at det er liten sjanse for at bedriften går konkurs før lånet er tilbakebetalt. Det er fortsatt risiko involvert i investering i likviditetsfond.

Passer for korte sparehorisonter fra 1 år.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond investerer i rentepapirer med løpetid som er lengre enn 1 år. I forhold til likviditetsfond vil forventet risiko og avkastning være høyere, men fortsatt en god del lavere enn aksjefond.

Det kan være store variasjoner i risiko og avkastning mellom obligasjonsfond. Dette avhenger av hvor lange rentepapirer fondet investerer i og hvor sikre rentepapirene er. En obligasjon vil ha høyere avkastning/risiko jo lengre løpetid det er på rentepapirene. Obligasjonsfond blir gjerne klassifisert i 3 forskjellige kategorier basert på hvor lange rentepapirer fondet investerer i. Disse er 0-2 år, 2-4 år og mer enn 4 år. I tillegg finner man obligasjonsfond som investerer i papirer med forskjellig sikkerhet. Her er det hovedsakelig to kategorier: Investment grade (sikrest) og High Yield.

Passer for sparehorisonter påminimum 2-3 år.

Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er et fond som investerer både i aksjer og rentepapirer. Det kan for eksempel være fond som investerer 50 prosent av forvaltningskapitalen i aksjer, og de resterende 50 prosent i rentebærende papirer. Fordelingen vil som regel variere mellom de ulike kombinasjonsfondene, og kan også variere over tid.

Kombinasjonsfondene deles inn i ulike grupper:

 • Norske kombinasjonsfond: Dette er et kombinasjonsfond som investerer forvaltningskapitalen i det norske verdipapirmarkedet.
 • Internasjonale kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond som har et internasjonalt mandat og som ikke kan klassifiseres under norske kombinasjonsfond.


Sparehorisont denne typen fond passer foravhenger av aksjeandel, men ligger mellom minimum 1 år til 5 år.

Aksjefond

Et aksjefond er et fond som investerer sine midler i mange ulike aksjer, noe som fører til at risikoen blir betydelig lavere i forholdtil å spare i enkeltaksjer. Aksjefond kan deles inn i flere kategorier i forhold til hvilke bedrifter fondet investerer i og geografisk plassering av disse selskapene. Våre rådgivere anbefaler å spre dine plasseringer i flere fondstyper og markeder for å redusere risikoen ytterliggere.

Aksjefond passer for deg som har en lang sparehorisont, gjerne mer enn 5 år.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke fond kan jeg spare i?

Du kan velge mellom mer enn 470 ulike fond. I fondslisten finner du et bredt utvalg av rentefond, kombinasjonsfond og aksjefond - både aktivt forvaltede fond og indeksfond. Se fondslisten for oversikt over alle fondene.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan flytter jeg fond eller aksjer?

Har du aksjer og/eller fond andre steder og ønsker å samle all sparingen din i Sbanken-konseptet? Du kan flytte verdipapir uten at fonds- eller aksjeandeler selges. Så lenge verdipapirene flyttes fra aksjesparekonto hos en annen aktør, til aksjesparekonto i Sbanken-konseptet, slipper du også å skatte av eventuell opptjent gevinst ved flytt.

Slik gjør du:

Gå til Flytt aksjer og fond og følg anvisningen. Vi tar kontakt med aktøren du har verdipapirene dine hos. Prosessen tar normalt sett inntil 10 virkedager, men kan ta lengre tid avhengig av hvor lang tid avsenderbank bruker på å flytte verdipapirene dine ut. Vær oppmerksom på at enkelte aktører kan ta gebyrer for flytt ut.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er etisk merking av fond?

I fondslisten vår kan du se hvilke fond som investerer i selskaper som anses som etisk uakseptable eller tvilsomme, og hvilke fond som har en positiv etisk profil. Vi har merket fond med ikonene; to grønne blad, et grønt blad, et gult blad og en rød varseltrekant.

Klikker du på ikonene for etisk merking i fondslisten kan du lese mer om hvorfor et bestemt fond har fått en gitt merking.

To grønne blad

Er du veldig opptatt av etikk og samfunnsansvar velger du fond med to grønne blader.

Fondet har et spesielt høyt fokus på miljø, menneskerettigheter og styresett, og tar aktivt samfunnsansvar gjennom sin strategi. Fondet har et aktivt forhold til Oljefondets eksklusjonsliste og følger også Sbankens retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer.

Ett grønt blad

Fondet anerkjenner og følger internasjonale standarder for etiske og samfunnsansvarlige investeringer. Fondet har et aktivt forhold til Oljefondets eksklusjonsliste og følger også Sbankens retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer.

Ett gult blad

Fondet anerkjenner og følger internasjonale standarder for etiske og samfunnsansvarlige investeringer. Fondet følger ikke Sbankens retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer fullt ut.

Rød varseltrekant
Fondets investeringer bryter med grunnleggende retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer.

I vårt arbeid for å vise deg hva fondene investerer i har vi valgt å legge FN sine konvensjoner og prinsipper til grunn, i tillegg til at vi sjekker om det investeres i seslaper som er på Oljefondet sin eksklusjonsliste. Du kan lese mer om etisk merking her.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan beskattes fond?

Sbanken er et konsept levert av DNB Bank ASA. DNB utfører skatterapporteringen på fondene dine for deg. Alt du må gjøre er å sjekke at skattemeldingen stemmer.

Det finnes to hovedtyper fond - rentefond og aksjefond. Regelen for hvordan de beskattes er ulike:

Rentefond:
Rentefond (obligasjons- og likviditetsfond) beskattes årlig, på samme måte som renteinntektene ved vanlig banksparing. Du skatter for renteinntektene fondet har hatt frem til 31.12. Eventuell kursgevinst eller kurstap som følge av renteendringer i markedet beskattes ikke før realisasjon.

Aksjefond:
Ved sparing i aksjefond belastes skatt først når du selger andelene dine, og det er kun gevinsten du har hatt i forhold til anskaffelsesverdi som blir beskattet, fratrukket skjermingsfradrag. Om du skulle selge et fond med tap kan dette trekkes fra på skatten.

Skjermingsfradraget og den utsatte skatten blir forklart nærmere under:

 • Skjermingsfradraget
  For aksjefond er en del av avkastningen «skjermet» for beskatning. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert år du eier andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger skjermingsfradraget er skattepliktig. Dette vil si at den risikofrie delen av avkastningen (skjermingsfradraget) vil være skattefri for deg som investor. Sparer du i bank, må du årlig skatte 22 prosent for hele renteinntekten.
 • Skattekreditt
  Ettersom gevinsten ikke beskattes før det året du selger dine aksjer- eller kombinasjonsfond utsetter du skattebetalingen. Denne effekten kalles skattekreditt, og kan utgjøre en stor fordel over tid. Skattekreditt kan sammenlignes med et rentefritt lån fra staten. I stedet for at staten krever inn skatt hvert år, vil du få beholde pengene til du selger og kan få avkastning også på den delen som du «låner» av staten.
Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke fond vises hvis jeg velger filteralternativet Mine fond i fondslisten?

Når du filtrerer på Mine fond, blir fondslisten sortert etter fondene du allerede eier.

Er du rådgivningskunde? Da må du i noen tilfeller betale rådgivningshonorar for fondene dine. Hvis du vil vite hva du betaler i avgifter og rådgivningshonorar, velger du Meny – Mine fond og trykker på fondet du vil sjekke ut.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan et fond merket med rød varseltrekant ha lav CO2-risiko?

Merking av fond med lav CO2-risiko blir kun gitt til fond som scorer lavt på karbonrisiko og som har lav eksponering mot fossilt brensel. Fond merket med grønt blad må også følge internasjonale standarder for etiske og samfunnsansvarlige investeringer, og ha et aktivt forhold til oljefondets eksklusjonsliste. Fondet må også følge Sbanken-konseptets retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er merking av fond med lav Co2-risiko?

Merking av fond med lav CO2-risiko blir gitt av Morningstar til fond som scorer lavt på karbonrisiko og som har lav eksponering mot fossilt brensel. Betegnelsen indikerer at selskapene i fondsporteføljen er i tråd med overgangen til en lavkarbonøkonomi.

Hjalp dette svaret deg?
Hjalp dette svaret deg? Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.