Hopp til innhold

Etter fusjonen med DNB 2. mai 2023 er Sbanken et konsept levert av DNB Bank ASA. Det er DNB Bank ASA som er juridisk avtalepart for og leverandør av alle tjenester i Sbanken-konseptet. Denne siden ble sist oppdatert da Sbanken var et selvstendig finansforetak.

Best i bransjen på innovasjon

For tredje året på rad har norske kunder kåret Sbanken som bransjevinner på innovasjon. – Vårt mål med innovasjon er å bedre hverdagen for kundene våre, sier Christoffer Hernæs, leder for innovasjon og utvikling i Sbanken.


Norsk innovasjonsindeks publiseres årlig av Norges Handelshøyskole. Målingen gjengir hvordan norske kunder opplever den kommersielle og sosiale innovasjonsevnen i norske selskaper. For tredje året på rad kåres Sbanken til bransjevinner. Totalt, på tvers av bransjer, får banken sølvplassering i opplevd innovasjon og åttende plass i sosial innovasjon.

Sbanken har i 18 år vært banken med de mest fornøyde kundene. Med et uttalt mål om alltid å utfordre og forenkle på vegne av kundene, er en høy skåre på innovasjonsindeksen en av de fremste utmerkelsene Sbanken kan få, mener Hernæs.

- Dette er et resultat av metodisk arbeid over tid, hvor vi har rettet oppmerksomhet mot å løse ekte problemer for ekte kunder. Vi løper ikke etter innovasjonen for innovasjonens del, men for å bedre våre kunders hverdag, sier han.

- Sbanken er i særklasse

Norsk innovasjonsindeks er verdens første og eneste kundebaserte rangering av bedrifters innovasjonsevne. Årets måling har tatt for seg 80 bedrifter i 20 ulike bransjer, og om lag 10 000 kunder fra de utvalgte bedriftene er spurt om hvordan de vurderer selskapenes evne til innovasjon.

- De mest innovative selskapene dekker et bredt spekter av bransjer. Det er imidlertid én fellesnevner for alle innovasjonsledere: De er kreative, banebrytende og oppleves å ha en forandringskraft i sine respektive bransjer - og kundene merker det, sier NHH-professor Tor W. Andreassen.

Andreassen påpeker at det ikke er nok «bare» å lage smarte løsninger:
- Tilfredshet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å kunne overleve på sikt. Selskap må ha orden på butikken i form av kundetilfredshet samtidig som de innoverer og kommer opp med nye ting. Altså det som skal være morgendagen for virksomheten. På dette området er Sbanken i særklasse, sier Andreassen.

Om Norsk innovasjonsindeks

Norsk innovasjonsindeks måler kundenes opplevelse av definerte bedrifters innovasjonsevne og dekker omlag 10.000 norske forbrukere av 80 bedrifter i 20 bransjer. En høy score på indeksen betyr at kundene oppfatter bedriften som innovativ og markedsdrivende.

Her kan du lese mer om Norsk innovasjonsindeks.