Hopp til innhold

Spørsmål og svar om fusjonen med DNB

Vi vet at det er mange spørsmål om hva som skal skje når vi blir fusjonert med DNB i 2023. Vi skal gjøre så godt vi kan for å svare på det dere lurer på.


For å kunne gi informasjon som forhåpentligvis er relevant og nyttig, har vi samlet opp noen spørsmål vi har fått fra dere:

Når skjer fusjonen?

Fusjonsdato er 2. mai 2023. Fram til den datoen er Sbanken fortsatt et heleid datterselskap i DNB.

Hva skjer når Sbanken fusjoneres med DNB?

Sbanken blir slått sammen med DNB, og er etter fusjonen ikke lenger et eget finansforetak. Sbanken skal levere egne tjenester også etter fusjonen, men på DNB sin bankkonsesjon. Også i fortsettelsen vil Sbanken skille seg fra DNB gjennom heldigitale, enkle løsninger, åpne priser og like betingelser for alle. Vi skal bygge videre på akkurat de samme verdiene og det samme kundefokuset som Sbanken har stått for i snart 23 år.

Hva skjer med kundeforholdet mitt i Sbanken ved fusjon?

Etter fusjonen er det DNB som er ansvarlig finansforetak for alle Sbanken sine kunder. Du kan fortsette å bruke og forholde deg til Sbanken sin app og nettbank også etter 2. mai.

Våkner jeg helt plutselig opp til nye priser 3. mai?

Nei. Vi er forpliktet gjennom Finansavtaleloven til å varsle deg åtte uker på forhånd hvis vi skal endre pris på noen av tjenestene du bruker. En fusjon gir ingen unntak for dette kravet. Vi kommer til å fortsette å informere deg om eventuelle pris- og renteendringer både før og etter fusjonen, akkurat som vi alltid har gjort.

Må jeg ringe DNB sin kundeservice hvis jeg trenger hjelp til noe etter 2. mai?

Nei. Du kontakter Sbanken sin kundeservice akkurat som før, og møter akkurat de samme folkene som før.

Hva skjer med boliglånet mitt etter fusjonen?

Ingenting annet enn at det er DNB som er ansvarlig juridisk part som långiver. Du beholder samme rente, har fortsatt ingen gebyrer, og kan fortsette å betjene lånet ditt akkurat som du gjorde før fusjonen.

Får jeg ny app og nettbank etter fusjonen?

Nei. Du kan fortsatt bruke og forholde deg til Sbanken sin app og nettbank.

Hva skal Sbanken være i DNB?

Sbanken skal fortsatt levere selvbetjente, digitale, enkle løsninger, åpne priser og like betingelser for alle. Fortsatt er det Sbanken sin kundeservice som skal hjelpe Sbanken sine kunder, og fortsatt skal kundene sine behov og ønsker være driver for utviklingen videre.

Hva skjer med innskuddsgarantien?

Etter fusjonen er ikke Sbanken lenger et selvstendig finansforetak, men en del av DNB Bank. Dermed er det DNB som gjennom medlemskap i Bankenes Sikringsfond garanterer for innskuddene dine. Denne endringen har kun praktisk betydning dersom du har innskudd både hos oss og hos DNB som til sammen utgjør mer enn 2 millioner kroner. Hvis det gjelder deg, får du direkte informasjon fra oss om endringer i innskuddsgarantien og hva det betyr for deg.

Hva hvis jeg ikke vil være kunde lenger?

Vi kommer til å gjøre alt vi kan for at du skal være fornøyd med oss også etter fusjonen. Men hvis du ikke vil være med oss videre, kan du avslutte enkelttjenester som konto og kort selv i nettbanken eller i appen. Lån, aksjer og fond kan du flytte ved å kontakte banken eller aktøren du vil flytte til. Når du har avsluttet den siste kontoen, avsluttes kundeforholdet automatisk.
Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte oss på telefon 55 26 00 00 eller via chat når du er innlogget.

Hvor kommer mer informasjon om fusjonen?

Meldingsboksen i nettbanken er den sikreste måten for oss å nå deg, men vi kommer også til å sende den viktigste informasjonen på e-post. Vi skal fortelle deg alt som har betydning for deg og kundeforholdet ditt i Sbanken, i god tid før fusjonen.