Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Skandiabanken ASA planlegger å søke om notering på Oslo Børs

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE

Skandiabanken ASA planlegger å søke om notering på Oslo Børs

Bergen, 6. oktober 2015: Skandiabanken ASA («Skandiabanken» eller «Banken») kunngjør i dag at den planlegger en børsintroduksjon (Initial Public Offering, «IPO») og vil søke om notering på Oslo Børs.

Nøkkelinformasjon om Skandiabanken

 • Skandiabanken er en ren nettbank uten filialer, som tilbyr vanlige bankprodukter til norske privatkunder
 • Skandiabanken har et omfattende produkttilbud til enkeltpersoner og husstander i Norge, inkludert boliglån, billån, forbrukslån og andre kredittprodukter, betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing og investeringsprodukter
 • Populariteten til Skandiabankens konsept er dokumentert gjennom den stabile rangeringen som den ledende norske banken med hensyn til omdømme og kundetilfredshet[1]
 • Skandiabanken har en konservativ boliglånspolitikk, med klare grenser for belåningsgrad (LTV) som gir en lav vektet LTV-ratio (55 % fra 30. juni 2015), med hoveddelen av eksponeringen mot likvide boligmarkeder i og rundt Norges største byer
 • Fra 31. desember 2012 til 30. juni 2015 har banken nesten doblet utlånsboken sin fra NOK 27 milliarder til NOK 53 milliarder, noe som utgjør omtrent 2,1 % av det norske utlånsmarkedet til husstander, med unntak av statlige utlånsinstitusjoner[2]
 • Skandiabankens overskudd i 2014, justert for enkelte ekstraordinære hendelser, var på NOK 354 millioner, en økning på 77 % sammenlignet med året før. Videre var det justerte overskuddet på NOK 223 millioner i H1 2015, en økning på 25 % sammenlignet med H1 2014

Bakgrunnsinformasjon                                    

I januar 2015 kunngjorde Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (morselskapet til Skandia-gruppen, sammen med datterselskapene kalt «Skandia-gruppen») at det vurderte å børsnotere Skandiabanken Aktiebolag (publ) sin norske bankvirksomhet. Som en del av forberedelsene til børsintroduksjonen, ble den norske virksomheten overført til Skandiabanken ASA den 5. oktober 2015.

Børsintroduksjonen vil støtte opp under Skandiabankens planer om vekst, og det er forventet at den sikrer en variert og langsiktig aksjeeierbase av høy kvalitet. Videre mener banken at børsintroduksjonen vil styrke bankens profil overfor kundene.

Børsintroduksjonen vil bestå av et offentlig tilbud til institusjonelle investorer og privatpersoner i Norge, en rettet emisjon mot internasjonale institusjonelle investorer og et tilbud rettet til ansatte i banken. Hoveddelen av transaksjonen vil bestå av et nedsalg fra den nåværende eieren, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt.

Carnegie AS («Carnegie») har rollen som Sole Global Coordinator i børsintroduksjonen. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Oslo-avdelingen, er Joint Bookrunner sammen med Carnegie. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, er Co-Lead Manager.

Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver for banken og selgende aksjeeier.

Det vil bli gitt mer informasjon om børsintroduksjonen og prosessen med børsnotering i løpet av kort tid.

Magnar Øyhovden, administrerende direktør i Skandiabanken ASA, sier:

«Skandiabanken blir nå en uavhengig norsk bank. De siste årene har vi vist at vi har evnen til å vokse gjennom å tilby enklere og bedre banktjenester til konkurransedyktige vilkår. Nå får vi friheten og finansieringen vi trenger for å fortsette å vokse og utvikle banken videre basert på kundenes behov. Vi ser fram til å fortsette i rollen vår som den ledende utfordreren til de tradisjonelle bankene. Vi vil opprettholde det omfattende produkttilbudet, prispolitikken vår, den tilgjengelige nettbanken og den prisvinnende kundeservicen.»

Øyvind Thomassen, administrerende direktør i Skandiabanken AB og styremedlem i Skandiabanken ASA, sier:

«Jeg er stolt av at vi har skapt en suksessrik utfordrerbank med landets mest fornøyde kunder. Vi hadde ikke klart dette uten samarbeidet over landegrensen. Vi har nå kommet til et punkt der den norske virksomheten står på egne bein, med sterk vekst og god lønnsomhet. Tiden er derfor inne til å la Skandia-gruppens livsforsikringskunder tjene på investeringen sin gjennom at vi selger den norske bankvirksomheten.»

Finansiell informasjon

Skandiabankens utlånsbok har vokst betydelig de siste tre årene, med en vekstrate på 38,3 % CAGR fra 31. desember 2012 til 31. desember 2014. 30. juni 2015 hadde Banken utlån til kunder på NOK 53 milliarder og totale eiendeler på NOK 64 milliarder.

Bankens overskudd i 2014 (justert for enkelte ekstraordinære hendelser) var NOK 354 millioner, en økning på 77 % sammenlignet med 2013. Videre økte det justerte overskuddet for perioden til NOK 223 millioner i H1 2015, en økning på 25 % sammenlignet med H1 2014.

NOK millioner 2012 2013 2014 H1 2014 H1 2015
Nøkkeltall resultat (justert):          
Netto renteinntekt 466 557 842 412 459
Samlet driftsinntekt 628 729 997 483 536
Resultat før lånetap 221 308 536 263 317
Netto inntekt 148 199 354 178 223
           
Nøkkeltall balanse:          
Lån til kunder 26 685 43 506 51 050 47 158 53 014
Totale eiendeler 37 578 51 415 61 717 59 353 64 243
Total egenkapital 1 293 1 653 2 680 2 149 3 101
           
KPI (justert):          
Netto rentemargin 1,26 % 1,30 % 1,45 % 1,48 % 1,49 %
Kostnad-til-inntekt 64,8 % 57,7 % 46,2 % 45,4 % 40,8 %
Total lånetapsratio 0,06 % 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,05 %

Konkurransefordeler

 • Norges beste personbank målt etter omdømme og kundetilfredshet
  • De mest fornøyde bankkundene i Norge hvert år siden 2005 (EPSI), med 160 950 primærkunder som bruker Skandiabanken jevnlig per 30. juni 2015
  • Høyest kundetilfredshet i den norske bank- og finanssektoren siden 2002 på Norsk Kundebarometer
  • En av fem nordmenn vil vurdere å bruke Skandiabanken som hovedbankforbindelsen sin[3], men bare 3 % av befolkningen er primærkunder nå.
    
 • Interaktivt nettbankkonsept sikrer den ledende stillingen
  • Intuitiv og ensartet plattform som gir enkel tilgang på mobile enheter og er tilpasset økt kundeinteraksjon gjennom segmentert innhold
  • Alle lånesøknader sendes inn digitalt og blir behandlet automatisk
  • Effektivt, selvbetjent kundestøttesystem
    
 • Høy kvalitet på utlånsbok grunnet en konservativ risikotilnærming
  • Vektet LTV på 55 % per 30. juni 2015
  • Hoveddelen av eksponeringen mot aldersgruppen 35-49 år
  • Boliglånsporteføljen er i hovedsak eksponert mot likvide boligmarkeder i og rundt Norges største byer
    
 • Digital og enkel plattform som tilrettelegger for skalering
  • Ingen filialer og 100 % digital plattform gir en kostnadseffektiv struktur
  • Justert kostnad-til-inntektsratio forbedret fra 65 % i 2012 til 41 % i H1 2015, der framtidige økninger primært vil komme fra fortsatt volumvekst
    
 • Godt posisjonert for utlånsvekst gjennom økte andeler av kundenes økonomi
  • Per 30. juni 2015 hadde 65 % av bankens primærkunder en bankkonto, mens bare 25 % hadde brukt et kredittprodukt, 21 % hadde et boliglån, 4 % hadde et billån og 1 % hadde et forbrukslån
  • Bankens forbrukslånprodukter fikk en vellykket lansering medio april 2015
  • Betydelig potensial for videre vekst gjennom økt produktpenetrasjon i det eksisterende kundegrunnlaget

Kontaktinformasjon

Magnar Øyhovden, adm. dir. i Skandiabanken ASA, +47 959 40 038

Henning Nordgulen, finansdirektør i Skandiabanken ASA, +47 952 65 990

Leif-Kjartan Bjørsvik, kommunikasjonssjef i Skandiabanken ASA, +47 900 41 162

Bilder av disse finnes på bankens Flickr-konto.

Om Skandiabanken ASA

I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Per 30. juni 2015 hadde Skandiabanken 380 248 kunder med en aktiv konto og totale verdier på NOK 64 milliarder. Banken er et heleid datterselskap av det svenske Skandiakonsernet. For mer informasjon, se www.skandiabanken.no /investor-relations-norsk

Not for distribution in or into the United States, Canada, Australia, the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, South Africa or Japan.


[1] Ledende merkevare i den norske banksektoren siden 2007 (RepTrak® Pulse); «mest fornøyde kunder» i Norge hvert år siden 2005 (EPSI); høyeste kundetilfredshet i den norske bank- og finanssektoren siden 2002 (Norsk Kundebarometer)

[2] Beregningen er basert på totalt utlån til husstander, med unntak av statlige utlånsinstitusjoner, per 30. juni 2015, kilde SSB (2015) 09560: Lån til husholdninger fra banker, finansieringsselskaper og boliglånsselskaper

3 TNS Gallup, Norsk Finansbarometer (2014)