Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Skandiabanken ASA: Norske Skandiabanken er nå et separat selskap

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE

Pressemelding
5. oktober 2015

Skandia meddelte den 29. september at den svenske og norske bankvirksomheten skulle deles med virkning fra den 5. oktober 2015. Denne separasjonen er nå gjennomført og Skandiabanken Aktiebolag (publ)s norske bankvirksomhet i den norske filialen er nå overført til et selvstendig norsk selskap og et heleid boligkredittselskap. I denne forbindelsen er det også bestemt å flytte offentliggjøringen av kvartalsrapporten for januar-september 2015 til 5. november.

Skandia kunngjorde ved starten av året at selskapet utredet muligheten for en børsintroduksjon av den norske virksomheten. Siden den gang har arbeidet med å etablere en selvstendig norsk bank pågått. Fra og med i dag er den norske virksomheten, som til nå har blitt drevet som en filial av Skandiabanken Aktiebolag (publ) (Skandiabanken AB), en selvstendig bank med navnet Skandiabanken ASA. Banken har konsesjon til å drive bank- og investeringsvirksomhet fra det norske Finanstilsynet og er et heleid selskap av Skandiakonsernet. Skandiabanken ASA eier boligkredittselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS. Den 6. oktober kommer Skandiabanken ASA, og datterselskapet indirekte, til å overføres fra Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) til Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, morselskap i Skandiakonsernet.

Den svenske bankvirksomheten er fortsatt i Skandiabanken AB og skal også framover være en hjørnestein i Skandias strategi for å utvikle det svenske privatmarkedet.

I henhold til beslutningene som ble fattet i obligasjonseiermøtene 17. september er det i dag gjennomført et debitorskifte for senior usikrede obligasjoner fra Skandiabanken AB til Skandiabanken ASA. Videre har obligasjoner med fortrinnsrett utstedt i NOK av Skandiabanken AB blitt byttet mot obligasjoner med fortrinnsrett utstedt under norsk rett av Skandiabanken Boligkreditt AS.

30. september var siste handelsdag på Oslo børs for følgende obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Skandiabanken AB:

 • ISIN NO0010691140
 • ISIN NO0010691132
 • ISIN NO0010692569
 • ISIN NO0010700693
 • ISIN NO0010702939
 • ISIN NO0010703812
 • ISIN NO0010721871

I dag utstedes i stedet følgende obligasjoner med fortrinnsrett av Skandiabanken Boligkreditt AS:

 • ISIN NO0010745284
 • ISIN NO0010745292
 • ISIN NO0010745300
 • ISIN NO0010745318
 • ISIN NO0010745326
 • ISIN NO0010745334
 • ISIN NO0010745342

For senior usikrede obligasjoner uten fortrinnsrett med følgende ISIN tar Skandiabanken ASA fra i dag over som låntaker:

 • ISIN NO0010712425
 • ISIN NO0010719826

For mer informasjon om debitorskiftet, vilkårene for dette, og om de nye låntakerne, henviser vi til kunngjøringene 19. august og 2. september 2015. Disse finnes også på www.skandia.se/press.

Skandiabanken AB har bestemt å flytte tidspunktet for offentliggjøring av kvartalsrapporten for januar-september 2015 (som skulle vært offentliggjort 28. oktober 2015). Grunnen er den eventuelle børsnoteringen av Skandiabanken ASA. Ny dato for offentliggjøring av rapporten er torsdag 5. november.

Fra og med i dag kommuniserer de respektive bankene hver for seg. Finansiell informasjon om Skandias svenske og norske virksomhet finnes på bankenes hjemmesider:
Skandiabanken AB: https://www.skandiabanken.se/kontakta-skandia/om-skandia/finansiell-info/
Skandiabanken ASA: https://skandiabanken.no/om-oss/om-skandiabanken/finansiellinformasjon/

For mer informasjon:
Øyvind Thomassen, Skandias banksjef og leder for Skandiabanken AB, +46 8-463 62 12

Magnar Øyhovden, daglig leder for Skandiabanken ASA. Telefon +46 959 40 038

Jonas Collet, Skandias pressesjef, +46 8-788 20 39

Leif-Kjartan Bjørsvik, kommunikasjonssjef i Skandiabanken ASA, +47 900 41 162

Bilder på Skandiabankens Flickr-konto.


Om Skandiabanken ASA
Skandiabanken startet i april 2000, som den første rene nettbanken i Norge. Skandiabanken har et bredt spekter med finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og husholdninger i Norge innen betalings- og kortløsninger, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige lån og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer og alle produkter og tjenester tilbys direkte gjennom den digitale plattformen som er tilgjengelig på pc, telefon og nettbrett. Den 30. juni 2015 hadde Skandiabanken 380 248 kontokunder med innskudd og NOK 64 milliarder i totale eiendeler. Banken er et heleid datterselskap av det svenske Skandiakonsernet. Les mer på www.skandiabanken.no

Not for distribution in or into the United States, Canada, Australia, the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, South Africa or Japan.