Hopp til innhold

Sbanken ASA

Sbanken ASA har utstedt følgende usikrede obligasjonslån:

ISIN

Utestående
beløp i NOK mill.

Forfallsdato

 

Utstedelses-
dato

Referanserente

Margin

NO0010862048

750

09.09.22

 

09.09.19

NIBOR3M

30 bp

NO0010874878

1000

10.02.23

 

10.02.20

NIBOR3M

35 bp

NO0010886757

800

26.09.23

 

26.06.20

NIBOR3M

62 bp

NO0010895519

1000

12.04.24

 

12.10.20

NIBOR3M

56 bp

NO0010920762

300

12.12.24

 

22.01.21

NIBOR3M

42 bp

NO0011087587

600

06.09.25

 

06.09.21

NIBOR3M

49 bp

NO0011087595

600

07.09.27

 

07.09.21

2 %

Fast

SUM

5 050

 

 

 

 

 

 

Låneavtaler

Låneavtale 3. september 2019 - NO0010862048.pdf 

Låneavtale 6. februar 2020 - NO0010874878.pdf

Låneavtale 25. juni 2020 - ISIN NO0010886757.pdf

Låneavtale 8. oktober 2020 - ISIN NO0010895519.pdf

Låneavtale 20. januar 2021 - ISIN NO0010920762.pdf

Låneavtale 6. september 2021 - ISIN NO0011087587.pdf

Låneavtale 7. september 2021 - ISIN NO0011087595.pdf


Sbanken ASA har utstedt følgende fondsobligasjonslån og ansvarlig lån:

ISIN

Utestående
beløp i NOK mill.

Forfallsdato

 

Utstedelses-
dato

Referanserente

Margin

NO0010786759

100

Evigvarende

 

02.03.17

NIBOR3M

360 bp

NO0010786767

150

02.03.27

 

02.03.17

NIBOIR3M

165 bp

NO0010847213

100

Evigvarende

 

21.03.19

NIBOR3M

360 bp

NO0010847205

125

21.03.29

 

21.03.19

NIBOR3M

160 bp

NO0010871494

100

Evigvarende

 

13.12.19

NIBOR3M

315 bp

NO0010871502

125

19.12.29

 

13.12.19

NIBOR3M

130 bp

NO0010885205

300

Evigvarende

 

16.06.20

NIBOR3M

310 bp

NO0010885197

350

17.06.30

 

16.06.20

NIBOR3M

160 bp

NO0010891914

100

Evigvarende

 

26.08.20

NIBOR3M

300 bp

NO0010891922

150

28.08.30

 

26.08.20

NIBOR3M

125 bp


Låneavtaler

Låneavtale fondsobligasjon 2. mars 2017 - ISIN NO0010786759.pdf

Låneavtale ansvarlig lån 2. mars 2017 - ISIN NO0010786767.pdf

Låneavtale fondsobligasjon 21. mars 2019 - ISIN NO0010847213.pdf

Låneavtale ansvarlig lån 21. mars 2019 - ISIN NO0010847205.pdf

Låneavtale fondsobligasjon 13. desember 2019 - ISIN NO0010871494.pdf

Låneavtale ansvarlig lån 13. desember 2019 - ISIN NO0010871502.pdf

Låneavtale fondsobligasjon 16. juni 2020 - ISIN NO0010885205.pdf

Låneavtale ansvarlig lån 16. juni 2020 - ISIN NO0010885197.pdf

Låneavtale fondsobligasjon 26. august 2020 - ISIN NO0010891914.pdf

Låneavtale ansvarlig lån 26. august 2020 - ISIN NO0010891922.pdf