Hopp til innhold

Rating

Sbanken benytter Moody’s som ratingbyrå. Her er en oppdatert oversikt over ratinger i Sbanken-konsernet.

Sbanken ASA (Aa2/P-1)

Moody's har tildelt Aa2 langsiktig rating og Prime-1 kortsiktig rating med positive ratingutsikter til Sbanken ASA.

Mer informasjon i Moody's siste Credit Opinion:

Sbanken ASA - Credit Opinion - 05. april 2022


Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Sbanken Boligkreditt AS (Aaa)

Moody's har tildelt Aaa langsiktig rating til sikrede obligasjoner utstedt av Sbanken Boligkreditt AS.

Mer informasjon i Moody’s siste Programme Overview:

Sbanken Boligkreditt AS – Mortgage Covered Bonds - 17. september 2021