Hopp til innhold

Rating

Sbanken benytter Moody’s som ratingbyrå. Her er en oppdatert oversikt over ratinger i Sbanken-konsernet.

Sbanken ASA (A2/P-1)

Moody's har tildelt A2 langsiktig rating og Prime-1 kortsiktig rating til Sbanken ASA. Ratingen er under vurdering for oppgradering.

Mer informasjon i Moody's siste Credit Opinion:

Sbanken ASA - Credit Opinion - 20. april 2021


Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Sbanken Boligkreditt AS (Aaa)

Moody's har tildelt Aaa langsiktig rating til sikrede obligasjoner utstedt av Sbanken Boligkreditt AS.

Mer informasjon i Moody’s siste Programme Overview:

Sbanken Boligkreditt AS – Mortgage Covered Bonds - 17. september 2021