Hopp til innhold

Funding

Sbanken ASA utsteder usikrede obligasjoner og ansvarlige lån. Sbanken Boligkreditt AS, som er et heleid datterselskap av Sbanken ASA, utsteder obligasjoner med fortrinnsrett.

Sbanken har tradisjonelt finansiert virksomheten sin gjennom kundeinnskudd. Skandiabanken AB introduserte et NOK-program for usikrede obligasjoner (MTN-programmet) i 2012 og et NOK-program for obligasjoner med fortrinnsrett i 2013.

I forbindelse med etableringen av Sbanken ASA som frittstående norsk bank den 5. oktober 2015, etablerte banken sitt eget finansieringsprogram for verdipapirfinansiering. Det skjedde gjennom:

  •  Etableringen av et nytt norsk program for obligasjoner med fortrinnsrett, som erstattet obligasjoner tidligere utstedt av Skandiabanken AB.
  •  Overføring av senior usikrede obligasjoner tidligere utstedt av Skandiabanken AB gjennom et debitorskifte.

For mer informasjon om bankens finansiering se kvartalsrapporter og presentasjoner eller send en e-post til treasury@sbanken.no.

IR-kontakt

Snakk med Jørgen Gudmundsson

CFO

Jørgen Gudmundsson
951 08 957 Send e-post