Hopp til innhold

Eierstyring og selskapsledelse

Styret  

Her finner du oversikt over styret i Sbanken, og en presentasjon av de forskjellige styremedlemmene. 

Styret i Sbanken

Ledelsen  

Her får du oversikt over ledelsen i Sbanken, og en presentasjon av de som sitter i ledelsen.

Ledelsen i Sbanken

Primærinnsidere  

Selskaper notert på Oslo Børs er pliktig til å føre oppdatert oversikt over selskapets primærinnsidere.

Sbanken definerer medlemmer av styret og konsernledelsen, personer i selskapet som er ansvarlige for økonomi, regnskap, finans og administrasjon, samt selskapets revisor som primærinnsidere.

En oppdatert oversikt over primærinnsidere i Sbanken finner du på Oslo Børs sine nettsider.

Se våre primærinnsidere på oslobors.no

Samfunnsansvar og bærekraft  

Samfunnsansvar og bærekraft handler om hvordan verdier skapes. Det handler om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss.

Samfunnsansvar og bærekraft

IR-kontakt

Snakk med Henning Nordgulen

CFO

Henning Nordgulen
952 65 990 Send e-post