Hopp til innhold

Eierstyring og selskapsledelse

Sbanken er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA.

Styret  

Her finner du oversikt over styret i Sbanken, og en presentasjon av de forskjellige styremedlemmene. 

Styret i Sbanken

Ledelsen  

Her får du oversikt over ledelsen i Sbanken, og en presentasjon av de som sitter i ledelsen.

Ledelsen i Sbanken

Samfunnsansvar og bærekraft  

Samfunnsansvar og bærekraft handler om hvordan verdier skapes. Det handler om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss.

Samfunnsansvar og bærekraft

IR-kontakt

Snakk med Jørgen Gudmundsson

CFO

Jørgen Gudmundsson
951 08 957 Send e-post