Hopp til innhold

Sbanken ASA: Fusjonsplanen mellom DNB Bank ASA og Sbanken ASA er godkjent av styrene

Det vises til børsmelding av 14. september 2022 hvor det ble informert om at styrene i DNB Bank ASA («DNB») og Sbanken ASA («Sbanken») har signert en felles fusjonsplan for en mor- datterfusjon i tråd med reglene i allmennaksjeloven § 13-24. Fusjonsplanen ble registert i Foretaksregistret den 29. september 2022.

Styrene i DNB og Sbanken har nå godkjent fusjonsplanen. Beslutningen om å godkjenne fusjonen vil bli meldt til Foretaksregistret for å iverksette kreditorperioden på 6 uker.

Fusjonen gjennomføres ved at Sbanken overdrar hele sin virksomhet, herunder samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til DNB som overtakende selskap i fusjonen. Det skal ikke ytes fusjonsvederlag.

Gjennomføringen av fusjonen er fortsatt betinget av at blant annet Finanstilsynet eller Finansdepartementet gir nødvendige tillatelser til å gjennomføre fusjonen i henhold til finansforetaksloven § 12-1.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 97 71 32 50

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.