Hopp til innhold

Sbanken ASA: Utvidelse av Maksimal Emisjonsramme ISIN NO0011087587

Maksimal Emisjonsramme for lån Sbanken ASA åpent obligasjonslån 2021/2025 FRN C
ISIN NO0011087587 økes fra NOK 2 000.000.000,- til NOK 3 500.000.000,- gjeldende
fra 19. september 2022

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12