Hopp til innhold

Sbanken ASA: Fusjon med DNB Bank ASA

Styrene i DNB Bank ASA («DNB») og Sbanken ASA («Sbanken») har i dag signert en felles fusjonsplan for fusjon av Sbanken med DNB. Sbanken er et heleid datterselskap av DNB og fusjonen vil gjennomføres etter reglene i allmennaksjeloven §13-24, jf. finansforetaksloven §12-1.

Fusjonen gjennomføres ved at Sbanken overdrar hele sin virksomhet, herunder samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til DNB som overtakende selskap i fusjonen. Det skal ikke ytes fusjonsvederlag.  

Formålet med fusjonen er å oppfylle vilkårene i Finansdepartementets ervervstillatelse av 1. juli 2021 hvor DNB er gitt en midlertidig tillatelse til at Sbanken drives som et eget datterselskap. Gjennomføringen av fusjonen er blant annet betinget av at Finanstilsynet eller Finansdepartementet har gitt nødvendige tillatelser til å gjennomføre fusjonen i henhold til finansforetaksloven § 12-1.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 97 71 32 50

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.