Hopp til innhold

Sbanken ASA: Rapport andre kvartal 2022

Vedlagt finner du rapporten for andre kvartal 2022 for Sbanken ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg