Hopp til innhold

Sbanken ASA: Utvidelse av ramme ISIN NO0010920762

Maksimal emisjonsramme for lån FRN Sbanken ASA åpent obligasjonslån 2021/2024 ISIN NO0010920762 økes fra NOK 1 000.000.000,- til NOK 2 000.000.000,- gjeldende fra 16. juni 2022

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12